Ιωάννης Βασιλείου

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   yv@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722526, +30 (210) 7722520, +30 (210) 8017968
  •   +30 (210) 7722526, +30 (210) 7722520, +30 (210) 8017968
  •   Γραφείο 1.1.18, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς, 1980
  • Μάστερ, Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς, 1976
  • Πτυχίο, Μαθηματικά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα, 1973

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Information Systems • Database Management • Information Systems Applications • Data Warehouses • Information Storage and Retrieval • Information Interfaces and Presentation • Models and Principles • Data Engineering • Intelligent Systems • Software Engineering