Διδώ Γιόβα

Ομότιμη Καθηγήτρια   Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βιοφωτονική • Βιοϋλικά • Απεικονιστική Μικροσκοπία AFM • Συστήματα όρασης υπολογιστών 3-Δ στη Βιοϊατρική • Οπτική απεικονιστική μικροσκοπία • Lasers στην Ιατρική και τη Βιολογία • Νανοβιοτεχνολογία • Επιστήμη του Μηχανικού στην Ιατρική και Βιολογία • Μετρήσεις βιολογικών δεικτών με πλατφόρμα Luminex 3-D • Βιοηθικές μελέτες και μελέτες φύλου

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων