Γιώργος Μαρανδιανός

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   gmarandianos@image.ntua.gr
  •   +30 210 7722491
  •   +30 210 77224912
  •   Γραφείο 1.1.24, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Γιώργος Μαρανδιανός εργάζεται ως ερευνητής στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης από το 2014. Ως απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία, έχει συνεργαστεί στο πρόγραμμα CARE: «Ένα Ευαίσθητο, με γνώση του Εννοιολογικού Πλαισίου, Συμβουλευτικό Σύστημα για την Τρίτη Ηλικία», προτείνοντας κατάλληλες φυσικές, πνευματικές και κοινωνικές δραστηριότητες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και ζωτικότητας των μοναχικών ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με την μελέτη μοντέλων διαχείρισης ενδοσχολικών συγκρούσεων στα πλαίσια της δημιουργίας ενός «έξυπνου» παιχνιδιού με σκοπό την ανάπτυξη και εκμάθηση εποικοδομητικών λύσεων σε συγκρούσεις μεταξύ μαθητών στο σχολικό τους περιβάλλον. Έχοντας ασχοληθεί κυρίως με έρευνες που επικεντρώνονται στην ανάλυση συναισθήματος σε αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής , ο κύριος τομέας της παρούσας ερευνητικής του δραστηριότητας είναι η ανάλυση συναισθημάτων και η δημιουργία σχολιασμού (annotations) σε δεδομένα που εξάγονται από περιεχόμενο πολυμέσων αλληλεπίδρασης χρηστών με υπολογιστές. Τέλος, ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση του IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, που διεξήχθη στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2016.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βαθιά μάθηση, Ανίχνευση συναισθημάτων, Ανάλυση συναισθημάτων, Αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, Επισημείωση συναισθμάτων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων