Ειρήνη Καλδέλη

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   ekaldeli@image.ntua.gr
  •   +30 210 7722491
  •   +30 210 7722492
  •   Γραφείο 1.1.23, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Η Ειρήνη Καλδέλη είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το πανεπιστήμιο του Groningen στην Ολλανδία με θέμα την εφαρμογή μεθόδων Αυτόματου Σχεδιασμού (Automated Planning) στο πεδίο των Διαδικτυακών Υπηρεσιών. Έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη με διάκριση από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Από το 2014 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου σχεδιάζει και αναπτύσσει μεθόδους για την αναπαράσταση γνώσης και την εξαγωγή νοήματος από ψηφιακά δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαλειτουργικότητα ψηφιακών δεδομένων και υπηρεσιών, Ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, Αυτόματος σχεδιασμός, Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων