Κωνσταντία Ζαρκογιάννη

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   kzarkog@biosim.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722149
  •   Γραφείο 2.1.26, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


H Κωνσταντία Ζαρκογιάννη έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2003) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) (2011) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Από το 2005, είναι μέλος του Εργαστηρίου Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) του ΕΜΠ. Τον Οκτώβριο του 2017 διορίστηκε σε θέση ΕΔΙΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, συστήματα ελέγχου, μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, ευφυή συστήματα διαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη, και σχεδιασμό παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για την υγεία. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 11 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενός κεφαλαίου σε βιβλίο, και 19 πρακτικών σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής και ως επιστημονικός συνεργάτης σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Έχει διατελέσει προσκεκλημένος συντάκτης στο ειδικό τεύχος «Emerging Technologies for the Management of Diabetes Mellitus» (Springer Journal of Medical and Biological Engineering and Computing [MBEC], 2015) και μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου του διεθνούς περιοδικού SpringerPlus κατά το έτος 2016. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Springer Medical & Biological Engineering & Computing, Elsevier Journal of Biomedical Informatics , και Διαβιολογίας και Διαχείρισης JSM). Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελετηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων, Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη, Μοντελοποίηση Φυσιολογικών Συστημάτων, Αναγνώριση Προτύπων, Προγνωστικά μοντέλα, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Συστήματα Αυτομάτου Eλέγχου, Τεχνητό Πάγκρεας, Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση, Σχεδίαση Μηχανισμών Παιχνιδοποίησης, Παρακαλούθηση Διατροφικής Συμπεριφοράς.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων