Παναγιώτης Ροβολής

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   panrov@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723762
  •   Γραφείο 2.2.25, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Παναγιώτης Γ. Ροβολής, είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. καθώς και Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Προ της εντάξεώς του ως Ε.ΔΙ.Π. στη Σ.Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π., υπηρέτησε ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατά την διάρκεια της θητείας του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» του Υ.Π.Ε.Θ., καθώς και Διευθυντής του 6ου Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Γαλατσίου και του 5ου Εργαστηριακού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας

Μαθήματα