Κιαμάλ Πεκμεστζή

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Digital Signal Processing • VLSI • VLSI Circuit, Chip and System Design • Cryptography • Microprocessors • Reliability, Testing, and Fault-Tolerance

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα