Ειρήνη Κοιλανιώτη

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


Η Ειρήνη Κοιλανιώτη από τον Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο ΕΜΠ στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής ΗΜΜΥ.

Πραγματοποίησε διετές PostDoc στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου (2018,2019) (Καθηγητής κος C. Böhm). Είναι διδάκτωρ Πληροφορικής (2017) του Τμήματος Πληροφορικής του δημοσίου Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Βελτίωση υποδομών παράδοσης περιεχομένου με αξιοποίηση πληροφορίας από τα κοινωνικά δίκτυα» (επιβλέπων Καθηγητής κος Γ. Α. Παπαδόπουλος) με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Πρώτευσε στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και είναι πτυχιούχος του ίδιου Τμήματος.

Έχει εργαστεί σε σχολεία στην Ελλάδα και την Γερμανία ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, καθώς και σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΑΙΘ), ως προγραμματίστρια σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Vodafone, Τμήμα Enterprise Systems Development) και ως βοηθός σε πανεπιστημιακά μαθήματα (Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων, Καθηγητής κος Γ. Ιωαννίδης, ΕΚΠΑ, Information-theoretic Data Mining, Καθηγητής κος C. Böhm, LMU).

Έχει 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κρίση, διεθνή περιοδικά και βιβλία με κρίση. Ανέλαβε τον συντονισμό (vice-coordination) του σεναρίου χρήσης “Delivering Social Multimedia Content with Scalability”, WG1, και ήταν εκπαιδεύτρια για την δράση αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης cost cHiPSet High-Performance Modeling and Simulation for Big Data Applications (2017-2019). Είναι editor για το περιοδικό Frontiers in Digital Education.

Διαθέτει πτυχίο μεταφράστριας (Institute of Linguists, London), καθώς και άδεια διδασκαλίας σε γερμανικά σχολεία τύπου Gymnasien (γυμνασιακή και λυκειακή εκπαίδευση) κατόπιν κρατικών γερμανικών εξετάσεων για την αναγνώριση Lehramt και διετούς μετεκπαίδευσης στο πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen). Mιλάει άριστα αγγλικά και γερμανικά. Είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων,
  • Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές,
  • Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου,
  • Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες,
  • Μοντελοποίηση και Διαχείριση Πολύπλοκων Δικτύων και Εφαρμογών τους,
  • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα,
  • Τεχνολογίες Σημασιολογικού Διαδικτύου,
  • Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Μαθήματα