Ειρήνη Κοιλανιώτη

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


Η Ειρήνη Κοιλανιώτη από τον Σεπτέμβριο του 2021 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο ΕΜΠ στον Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής ΗΜΜΥ.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Πρώτευσε στο διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» του ίδιου Τμήματος. Έλαβε κατά τα έτη 2012-2015 κατόπιν αξιολόγησης την μία από τις τρεις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Είναι διδάκτωρ Πληροφορικής (2016) του Τμήματος Πληροφορικής του δημοσίου Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Βελτίωση υποδομών παράδοσης περιεχομένου με αξιοποίηση πληροφορίας από τα κοινωνικά δίκτυα» (επιβλέπων Καθηγητής κος Γ.Α.Παπαδόπουλος). Πραγματοποίησε διετές PostDoc στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου (2018,2019) (Καθηγητής κος C. Böhm). Έγινε δεκτή κατόπιν αξιολόγησης στο πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Μονάχου.

Έχει εργαστεί σε σχολεία στην Ελλάδα και την Γερμανία ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, καθώς και σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΑΙΘ), ως προγραμματίστρια σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Vodafone, Τμήμα Enterprise Systems Development) και ως βοηθός σε πανεπιστημιακά μαθήματα (Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων, Καθηγητής κος Γ. Ιωαννίδης, ΕΚΠΑ, Information-theoretic Data Mining, Καθηγητής κος C. Böhm, LMU).

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κρίση, διεθνή περιοδικά και βιβλία με κρίση. Για την εργασία της “An efficient storage scheme for Sustainable Development Goals data over distributed knowledge graph stores” έλαβετο best paper award στο 13th IEEE International Conference on Knowledge Graph 2022, 30 November – 1 December, 2022, Orlando, FL, USA. Ανέλαβε τον συντονισμό (vice-coordination) του σεναρίου χρήσης “Delivering Social Multimedia Content with Scalability”, WG1, και ήταν εκπαιδεύτρια για την δράση αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης cost cHiPSet High-Performance Modeling and Simulation for Big Data Applications (2017-2019). Είναι editor για το περιοδικό Frontiers in Digital Education.

Διαθέτει πτυχίο μεταφράστριας (Institute of Linguists, London) και πραγματοποίησε διετή μετεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen) για την άδεια διδασκαλίας πληροφορικής (αναγνώριση Lehramt) σε γερμανικά σχολεία τύπου Gymnasien (γυμνασιακή και λυκειακή εκπαίδευση). Μιλάει άριστα αγγλικά και γερμανικά με άδεια διδασκαλίας και για τις δύο γλώσσες. Είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα