Δημήτριος Καραουλάνης

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


  •   dkaraoul@gmail.com
  •   (+30) 210 7722293
  •   Γραφείο 0.1.7, Ισόγειο, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δημήτρης Ε. Καραουλάνης είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π στον Τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1989 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του ΕΜΠ, εκπονώντας την διδακτορική του διατριβή στον τομέα Ηλεκτροεπιστήμης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 2003, ολοκλήρωσε επιτυχώς το Δια-Τμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Master of Science) «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτική» που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Από το 2005, διετέλεσε ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου και παρέμεινε μέχρι τον διορισμό στη θέση Ε.ΔΙ.Π. τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της θητείας του στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η ερευνητική του δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια) υπήρξε ενεργή με δημοσιεύσεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται σε τομείς όπως: μαγνητικές ιδιότητες υλικών, ηλεκτροχημεία, κβαντική χημεία, κβαντική οπτική και εφαρμογές του κλασματικού διαφορικού λογισμού σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Μαθήματα