Μαρία-Παρασκευή Ιωαννίδου

Ομότιμη Καθηγήτρια   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Electric Machines • Motor Drives and Motion Control • Power Electronics • Ειδικοί Κινητήρες, Μικροκινητήρες, Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας • Environment, Health and Safety • Engineering in Medicine and Biology • Robotics and Automation • Education • Engineering Management • Interdisciplinary and New Activities

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα