Μιχαήλ Θεολόγου

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


  •   theolog@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7722532
  •   +30 (210) 7722532
  •   Γραφείο 0.1.6, Ισόγειο, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Wireless Communications • Network Operations, Management and Control • Communications Switching and Routing • Internet Computing • Computer Networks • Computer Communications • Communication and Data Networks • Portable Communications • Vehicular Communications

Μαθήματα


  • Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Διατμηματικό)