Βασίλειος Λούμος

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Multimedia Signal Processing