Γεώργιος Κορρές

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   gkorres@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723621
  •   +30 (210) 7723659
  •   Γραφείο 2.2.35, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1988
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1984

Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Power System Analysis, Computing and Economics • Power System Operations • Power Systems Instrumentation & Meas. • Power Systems Relaying • Substations • Power Systems Protection • Industrial Automation and Control • Industrial and Commercial Power Systems • Control of Power Systems • Industrial Process Control

Μαθήματα