Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη

Καθηγήτρια   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Η Δήμητρα – Θεοδώρα Κακλαμάνη έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από την Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 1992. Τον Απρίλιο του 1995, τον Απρίλιο του 2000, τον Οκτώβριο του 2004 και τον Φεβρουάριο του 2009 αντίστοιχα, εκλέχθηκε Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Καθηγήτρια αντίστοιχα στην σχολή ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού για την μοντελοποίηση συστημάτων μετάδοσης πληροφορίας, των μικροκυματικών δικτύων καθώς και των κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών. Παράλληλα, έχει διατελέσει Συντονιστής Ερευνητικών Έργων στις παραπάνω περιοχές εκ μέρους του ΕΜΠ τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, έχει συντονίσει την συγγραφή ενός βιβλίου το οποίο εκδόθηκε από την Springer-Verlag το 2000 στον τομέα των υπολογιστικών τεχνικών για ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές ενώ παράλληλα είναι κριτής άρθρων σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Microwave Theory and Techniques • Microwave Systems • Antennas • Wireless Communications • Radio Communications • Object-Oriented Computing • Distributed Processing • Computational Science • Security & Privacy

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα