Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών


Κωδικός 3.4.3136.6
Εξάμηνο 6o
Ροή Υ - Υπολογιστικά Συστήματα
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια και τη μισή ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Γεώργιος Γκούμας, Νεκτάριος Κοζύρης, Παναγιώτης Τσανάκας, Μάριος Κόνιαρης (Ε.ΔΙ.Π.)
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: BigBlueButton
Τμήμα 2: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

1ο Τμήμα (Γ. Γκούμας, Νεκ. Κοζύρης): Ιστοσελίδα μαθήματος link

2o Τμήμα (Π. Τσανάκας): Ιστοσελίδα μαθήματος link

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει τις γενικές αρχές των λειτουργικών συστημάτων. Εξέλιξη λειτουργικών συστημάτων, είσοδος - έξοδος, απομονωτές, ταυτόχρονες διεργασίες, κρίσιμο τμήμα, συγχρονισμός - επικοινωνία διεργασιών, διαχείριση μνήμης. Χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Διαχείριση μνήμης (στατική και δυναμική ανάθεση, εικονική μνήμη, σελιδοποίηση, τμηματοποίηση). Διαχείριση αρχείων, χρονοδρομολόγηση δίσκων, αδιέξοδα.