Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων


Κωδικός 3.4.3237.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Υ - Υπολογιστικά Συστήματα
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 0 - 3
Διδάσκοντες Γεώργιος Γκούμας, Νεκτάριος Κοζύρης, ΠΔ 407/80 ή ΑΥ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εμπέδωση των μαθημάτων "Aρχιτεκτονική Yπολογιστών" και "Λειτουργικά Συστήματα". Το μάθημα περιέχει εργαστηριακές ασκήσεις στα εξής θέματα: κατανεμημένος προγραμματισμός στο UNIX, υλοποίηση οδηγού συσκευών, επέκταση λειτουργικού συστήματος Linux, προγραμματισμός σε επίπεδο πυρήνα του ΛΣ, λειτουργικά συστήματα ειδικών απαιτήσεων για μικροϋπολογιστές.