Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία


Κωδικός 3.1.3350.7
Εξάμηνο 7o
Ροή Ι - Βιοϊατρική
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια και τη μισή ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 1 - 3
Διδάσκοντες Γεώργιος Ματσόπουλος, Κωνσταντίνος Πολιτόπουλος, Ελένη Αλεξανδράτου (Ε.ΔΙ.Π.), Ουρανία Πετροπούλου (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams

Περιγραφή

Μυϊκή λειτουργία και καταγραφή ηλεκτρομυογραφήματος. Φυσιολογία της καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ανάλυση και επεξεργασία σημάτων βιολογικών συστημάτων. Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μελέτη φθορισμού βιολογικών δειγμάτων. Μετρήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών στην υπερηχητική απεικόνιση. Μελέτη με απεικονιστική μικροσκοπία των φωτοδυναμικών επιδράσεων σε ερυθρά αιμοσφαίρια. Συνεστιακή απεικoνιστική μικροσκοπία.