Τεχνολογίες Υπηρεσιών Λογισμικού


Κωδικός 3.4.3399.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Παναγιώτης Τσανάκας, Μάριος Κόνιαρης (Ε.ΔΙ.Π.), Βασίλειος Βεσκούκης (Σχολή ΑΤΜ)
Σύνδεσμοι Helios

Περιγραφή

Εισαγωγή στα συστήματα υπηρεσιών λογισμικού. Αρχές αρχιτεκτονικής και τυπικές αρχιτεκτονικές: SOA, microservices, MVC. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραμματιστικών διεπαφών REST. Διατάξεις συστημάτων λογισμικού backend / frontend. Το προγραμματιστικό περιβάλλον / οικοσύστημα της Javascript: node, express, πρόσβαση σε DBMS με τεχνολογίες ORM για την ανάπτυξη backend συστατικών και React, DOM, jQuery και Ajax για την ανάπτυξη frontend. Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικών και συμπεριφοράς SaaS με UML. Μεθοδολογίες ευέλικτης (agile) ανάπτυξης και κύκλου ζωής λογισμικού, σύγχρονα δικτυακά εργαλεία για προγραμματισμό και διαχείριση έργων με ευέλικτες μεθοδολογίες, καθώς και για διαχείριση και review πηγαίου κώδικα. Σχεδίαση-βασισμένη-στη-συμπεριφορά, στο πεδίο εφαρμογής, ανάπτυξη-καθοδηγούμενη-από-τον-έλεγχο λογισμικού, μεθοδολογίες CI/CD για εφαρμογές SaaS. Θέματα διάταξης, επιδόσεων, ασφάλειας και αξιοπιστίας κατά την εγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών λογισμικού σε τεχνολογίες νέφους.