Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Μετεγγραφών ακ. Έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 18/01/2022

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 18/01/2022) ενέκρινε την εγγραφή φοιτητών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α' 111) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πίνακας οικονομικά-κοινωνικά κριτήρια ακ. έτους 2021-2022)

β) όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν. 4692/2020 (Α' 111),(Πίνακας λόγων υγείας ακ. έτους 2021-2022)

γ) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α' 111) (Πίνακας αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2021-2022)

Καλούνται οι φοιτητές να στείλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email registrations@ece.ntua.gr από 19/01/2022 έως 21/01/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (εδώ)
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  4. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης (Θα την αποστείλετε όταν σας κοινοποιηθεί)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση (περί γνησιότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • ·Τη διαγραφή από το ίδρυμα προέλευσης θα πρέπει να την ζητήσουν άμεσα οι ίδιοι οι φοιτητές.
  • ·Επίσης από σήμερα 19/01/2022 έως και αύριο (20/1/2022) θα πρέπει στο email registrations@ece.ntua.gr να στείλουν το μάθημα επιλογής του πρώτου εξαμήνου που επιθυμούν να δηλώσουν.

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr