Συνεχής ενημέρωση κρουσμάτων (1413) Covid-19 ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 04/02/2022

Επειδή τα κρούσματα του κορωνοϊού αυξάνονται θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση σε αυτή την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλιού 13 Μαΐου 2022 (θέμα 5.4.2) παρακαλείσθε, να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες καραντίνας κρουσμάτων covid-10 και στενών επαφών τους:

3.1.α. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

 • Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
 • Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο - προεξάρχοντος του πυρετού - ελαττώνονται, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

3.1β. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

 • Για άτομα εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.
 • Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις ή με μία δόση του εμβολίου J&J ή ανεμβολίαστους:
  • Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
  • Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
  • Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας 3.1.β (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία 3.1.α (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

4. Αν το Μοριακό τεστ βγει αρνητικό: Ο φοιτητής/τρια ή το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που θα εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19, αλλά έχει αρνητικό Μοριακό τεστ, μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα, μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς την λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Οι φοιτητές, που βρεθούν θετικοί σε τεστ COVID-19 οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον κ. Γκόνο (igonos@cs.ntua.gr, τηλ. 210 772 3539).

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης στην πλατφόρμα Edupass καθώς με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ιχνηλασιμότητα των κρουσμάτων, η οποία θα μας επιτρέψει τη συμμετοχή με ασφάλεια στη διά ζώσης παρουσία στο ΕΜΠ. Πληροφορίες για το Edupass στον σύνδεσμο: https://www.ece.ntua.gr/gr/announcement/978.

Χιλιοστό τετρακοσιοστό ένατο - χιλιοστό τετρακοσιοστό δέκατο τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν επιστημονικό συνεργάτη, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τετρακοσιοστό πρώτο - χιλιοστό τετρακοσιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 15/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο - χιλιοστό τετρακοσιοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 12/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό ογδοηκοστό τέταρτο - χιλιοστό τριακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 10/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εννέα κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό εβδομηκοστό έβδομο - χιλιοστό τριακοσιοστό ογδοηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 08/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό εβδομηκοστό - χιλιοστό τριακοσιοστό εβδομηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν ήρθαν στην Σχολή την τελευταία εβδομάδα.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό εξηκοστό τρίτο - χιλιοστό τριακοσιοστό εξηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 03/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, που δεν πήραν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό πεντηκοστό πρώτο - χιλιοστό τριακοσιοστό εξηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/08/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δώδεκα κρούσματα, πρόκειται για δώδεκα προπτυχιακούς φοιτητές, που δεν πήραν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό τεσσαρακοστό τέταρτο - χιλιοστό τριακοσιοστό πεντηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό τριακοστό έκτο - χιλιοστό τριακοσιοστό τεσαρακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 28/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΕΔΙΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό εικοστό πέμπτο - χιλιοστό τριακοσιοστό τριακοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έντεκα κρούσματα, πρόκειται για εννέα προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και ένα μέλος ΔΕΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό εικοστό - χιλιοστό τριακοσιοστό εικοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 26/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν υποψήφιο διδάκτορα και ένα μέλος ΔΕΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό δέκατο όγδοο - χιλιοστό τριακοσιοστό δέκατο ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 25/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και έναν επιστημονικό συνεργάτη, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό ένατο - χιλιοστό τριακοσιοστό δέκατο έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 24/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, ένα υποψήφιο διδάκτορα, έναν επιστημονικό συνεργάτη, έναν ΕΤΕΠ και έναν ΕΔΙΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοσιοστό πρώτο - χιλιοστό τριακοσιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 23/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν ΕΔΙΠ και ένα ΔΕΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό ενενηκοστό όγδοο - χιλιοστό τριακοσιοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή , που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο - χιλιοστό διακοσιοστό ενενηκοστό έβδομοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 21/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό εβδομηκοστό έκτο - χιλιοστό διακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 20/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαεπτά κρούσματα, πρόκειται για δεκαπέντε προπτυχιακούς φοιτητές, έναν υποψήφιο διδάκτορα και έναν ΕΤΕΠ, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό εβδομηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 18/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν πήρε μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο - χιλιοστό διακοσιοστό εβδομηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι ένα κρούσματα, πρόκειται για δεκαέξι προπτυχιακούς φοιτητές, τέσσερις μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις της τελευταίας εβδομάδας.

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό τριακοστό ένατο - χιλιοστό διακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 15/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαπέντε κρούσματα, πρόκειται για δεκατρείς προπτυχιακούς φοιτητές και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αίθ. 4)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 2, Αμφ. 3, Αίθ. 2, Αίθ. 3 & Αίθ. 4)

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό εικοστό ένατο - χιλιοστό διακοσιοστό τριακοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 14/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για εννέα προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 4)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 1 & Αίθ. 7)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.07.2022, Αμφ. 3)

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό δέκατο ένατο - χιλιοστό διακοσιοστό εικοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 13/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.07.2022, Αμφ. 1)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.07.2022, Αμφ. 4)
 • Συστήματα Μετάδοσης Οπτικών Ινών, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.07.2022, Αίθ. 1)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.07.2022, Αμφ. 1)
 • Κβαντομηχανική ΙΙ, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.07.2022, ΣΕΜΦΕ Αίθ. 107)
 • Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, PC Labs)
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Δευτέρα 11.07.2022, Αμφ. 1)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Πέμπτη 07.07.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό διακοσιοστό ένατο - χιλιοστό διακοσιοστό δέκατο όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 12/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για εννέα προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.07.2022, Εργ. Α.2.8)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 4)
 • Ομιλίες Ελλήνων επιστημόνων που τιμήθηκαν με το Επιστημονικό Βραβείο Μποδοσάκη 2021 , (την Πέμπτη 07.07.2022, Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ)
 • Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο "ΚΥΜΑΤΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ", (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ)
 • Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο "ΚΥΜΑΤΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ και ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ", (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό ενενηκοστό τρίτο - χιλιοστό διακοσιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 11/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαέξι κρούσματα, πρόκειται για δεκατρείς προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Τεχνολογία & Ανάλυση Εικόνων και Βίντεο, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.07.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 1, Αμφ. 3, Αίθ. 2, Αίθ. 3)
 • Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 4)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 1)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Πέμπτη 07.07.2022, Αμφ. 1)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό ογδοηκοστό πρώτο - χιλιοστό εκατοστό ενενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 07/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δώδεκα κρούσματα, πρόκειται για έντεκα προπτυχιακούς φοιτητές και ένα Υποψήφιο Διδάκτορα, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Οικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.07.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 1)
 • Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αιθ. 1)
 • Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 4 & Αιθ. 5)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.07.2022, Αμφ. 4)
 • Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 01.07.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό εβδομηκοστό δεύτερο - χιλιοστό εκατοστό ογδοηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 07/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εννέακρούσματα, πρόκειται για οκτώ προπτυχιακούς φοιτητές και ένα Διδάσκων π.δ.407, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.07.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.07.2022, Αμφ. 2)
 • Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 5)
 • Τεχνολογία Φωτισμού, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 01.07.2022, Αμφ. 5)
 • Ηλεκτρονική ΙΙ, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αίθ. 6 & 7)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό πεντηκοστό ένατο - χιλιοστό εκατοστό εβδομηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δώδεκακρούσματα, πρόκειται για έντεκα προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και ένα ΕΔΙΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Θεωρία Δικτύων & Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 2 & Αμφ. 5)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.07.2022, Αμφ. 1 & Αιθ. 3)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού Ι, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 2)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αμφ. 1)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Δευτέρα 04.07.2022, Αίθ. 1)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Τετάρτη 29.06.2022, Αίθ. 1)
 • Δεδομένα - Μοντέλα - Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Δευτέρα 27.06.2022, Αίθ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό τεσαρακοστό έκτο - χιλιοστό εκατοστό πεντηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 05/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα τρία κρούσματα, πρόκειται για έντεκα προπτυχιακούς φοιτητές ένα υποψήφιο διδάκτορα και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αμφ. 1, Αμφ. 3 & Αμφ. 4)
 • Επεξεργασία & Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Κτ. Υπολογιστών)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αίθ. 2 & 3)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού Ι, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αίθ. 2)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 1)
 • Δεδομένα - Μοντέλα - Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά(την Δευτέρα 27.06.2022, Αίθ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό τεσαρακοστό - χιλιοστό εκατοστό τεσαρακοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 04/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Θεμελιώδη Θέματα στην Επιστήμη των Υπολογιστών, του 3ου εξαμήνου (την Δευτέρα 01.07.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 3 & 4)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 29.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό τριακοστό τέταρτο - χιλιοστό εκατοστό τριακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 03/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 29.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό τριακοστό - χιλιοστό εκατοστό τριακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 02/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Ηλεκτρονική IΙ, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αμφ. 1)
 • Πολυκριτήρια Συστήματα Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό εικοστό τρίτο - χιλιοστό εκατοστό εικοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/07/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αίθ. 1)
 • Κυματικής και Κβαντικής Φυσικής, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 30.06.2022, Αίθ. 6)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 5)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 22.06.2022, Αμφ. 1)
 • Αιολική - Υδροηλεκτρική Ενέργεια, του μεταπτυχιακού Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (την Τετάρτη 26.06.2022, Αίθ. 7)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό δέκατο πέμπτο - χιλιοστό εκατοστό εικοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 30/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες και ένα μέλος ΔΕΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αμφ. 4 & Αμφ. 5)
 • Δεδομένα - Μοντέλα - Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 1)
 • Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Δευτέρα 27.06.2022, Αίθ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εκατοστό δέκατο - χιλιοστό εκατοστό δέκατο τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν ΕΔΙΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Γλώσσες Προγραμματισμού, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 1, Αιθ. 2 & Αιθ. 3)
 • Όραση Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 3)
 • Συστήματα Αναμονής, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 1)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Λογική, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αίθ. 6)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό ενενηκοστό πέμπτο - χιλιοστό εκατοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 28/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαπέντε κρούσματα, πρόκειται για δώδεκα προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν Ακαδημαϊκό υπότροφο και έναν Επιστημονικό συνεργάτη, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Γλώσσες Προγραμματισμού, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 27.06.2022, Αμφ. 1)
 • Άλγεβρα ΙΙ και Εφαρμογές, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 24.06.2022, Αμφ. 2 ΣΕΜΦΕ)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 3)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αμφ. 1)
 • Σήματα και Συστήματα, του 3ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αμφ. 4 & Αμφ. 5)
 • Πολυδιάστατα Συστήματα, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αίθ. 6)
 • Αγγλική Γλώσσα, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αμφ. 3)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αίθ. 11)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό ογδοηκοστό πέμπτο - χιλιοστό ενενηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν ΕΔΙΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Προγραμματιστικές Τεχνικές, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αίθ. 1 & Αίθ. 2)
 • Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 20.06.2022, Αμφ. 3)
 • Διεσπαρμένοι Ενεργειακοί Πόροι, του μεταπτυχιακού Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (την Παρασκευή 24.06.2022, Αίθ. 7)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Επιχειρήσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 2)
 • Διαχείριση Ενέργειας και Διοίκηση Έργων, του μεταπτυχιακού Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (την Τετάρτη 22.06.2022, Αίθ. 2)
 • Οικονομική Λειτουργία και Ενεργειακές Αγορές, του μεταπτυχιακού Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (την Τρίτη 21.06.2022, Αίθ. 8)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εβδομηκοστό ένατο - χιλιοστό ογδοηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 25/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν ΥΔ, έναν ΕΤΕΠ και έναν ΕΔΙΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 3)
 • Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 23.06.2022, Αίθ. 6)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αμφ. 1)
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 20.06.2022, Αμφ. 2, ΣΕΜΦΕ)
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Επιχειρήσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 23.06.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εβδομηκοστό - χιλιοστό εβδομηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 24/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έννέα κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Σήματα και Συστήματα, του 5ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αμφ. 3)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αμφ. 3 & Αίθ. 7)
 • Οικονομική Λειτουργία και Ενεργειακές Αγορές, του μεταπτυχιακού Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας (την Τρίτη 21.06.2022, Αίθ. 8 & Αίθ. 12)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό πεντηκοστό ένατο - χιλιοστό εξηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 23/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έντεκα κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή δύο υποψήφιους διδάκτορες, και έναν επιστημονικό συνεργάτη, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αίθ. 2)
 • Τεχνικές Προβλέψεων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αμφ. 31)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 20.06.2022, Αμφ. 4)
 • Ενεργειακή Οικονομία, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 20.06.2022, Αμφ. 2)
 • Βαθιά Μάθηση, του προγράμματος Υποψηφίων Διδακτόρων (την Δευτέρα 20.06.2022, Αίθ. 7)
 • Διαχείρηση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 20.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό πεντηκοστό πρώτο - χιλιοστό πεντηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 22.06.2022, Αίθ. 2)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 21.06.2022, Αίθ. 11)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, του 5ου εξαμήνου (την Δευτέρα 20.06.2022, Αίθ. 1)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 17.06.2022, Αμφ. 3)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 15.06.2022, Αίθ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοστό έβδομο - χιλιοστό πεντηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 21/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες, έναν επιστημονικό συνεργάτη, έναν ΕΤΕΠ και ένα μέλος ΔΕΠ, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 17.06.2022, Αμφ. 2 & Αμφ. 3)
 • Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού), του 2ου εξαμήνου (την Παρασκευή 17.06.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 16.06.2022, Αίθ. 6)
 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 16.06.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 15.06.2022, Αμφ. 2)
 • Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 14.06.2022, Αμφ. 4)
 • Βαθιά Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Δευτέρα 20.06.2022, Αίθ. 7)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τριακοστό τρίτο - χιλιοστό τριακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 20/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, έναν ΕΔΙΠ και ένα μέλος ΔΕΠ, που δεν ελάβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων την τελευταία εβδομάδα.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εικοστό ένατο - χιλιοστό τριακοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακούς φοιτητή και έναν επιστημονικό συνεργάτη, που πήραν μέρος στις εξετάσεις:

 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 15.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εικοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 16/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλo ένα κρούσμα, πρόκειται για ένα προπτυχιακός φοιτητή, που παρακολούθησε το μάθημα:

 • Ψηφιακά συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 10.06.2022, Εργαστήριο Microlab)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εικοστό έκτο - χιλιοστό εικοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 15/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν ΕΔΙΠ, που δεν παρακολούθησαν μαθήματα την τελευταία εβδομάδα.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό εικοστό πρώτο - χιλιοστό εικοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 14/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 08.06.2022, Αμφ. 3)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 07.06.2022, Αμφ. 3)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 09.06.2022, Αμφ. 3)
 • Διαχείριση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 08.06.2022, Αμφ. 1)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 08.06.2022, Αμφ. 1)
 • Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων, του προγράμματος Υποψηφίων Διδακτόρων (την Πέμπτη 09.06.2022, Αίθ. 1.1.30 Παλαίό Κτήριο)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό δέκατο έκτο - χιλιοστό δέκατο όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 10/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν παρακολούθησαν μαθήματα την τελευταία εβδομάδα.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό δέκατο τρίτο - χιλιοστό δέκατο πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 09/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 06.06.2022, PC Lab Σχολής)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 02.06.2022, Αμφ. 5)
 • Βάσεις δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 01.06.2022, ΣΕΜΦΕ, 2ος όροφος)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό ένατο - χιλιοστό δωδέκατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 08/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν Διδάσκων π.δ. 407, που δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα την τελευταία εβδομάδα.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό έβδομο - χιλιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Διαχείριση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 01.06.2022, Αμφ. 1)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 02.06.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 03.06.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 04/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησε τα μαθήματα:

 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 02.06.2022, Αμφ. 3)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 01.06.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 30.05.2022, Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 30.05.2022, Εργ. Α.2.7)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό τρίτο - χιλιοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 03/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος), του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 02.06.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Χιλιοστό - χιλιοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 02/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και ένα Ακαδημαϊκό Υπότροφο, που παρακολούθησαν το εργαστήριο του μαθήματος:

 • Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 26.05.2022, Παλαιό Κτίριο Ηλεκτρολόγων Εργαστήριο 1.2.16)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ενενηκοστό έβδομο - εννιακοσιοστό ενενηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/06/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα την τελευταία εβδομάδα.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ενενηκοστό πρώτο - εννιακοσιοστό ενενηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Δεδομένα-Μοντέλα-Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 23.05.2022, Αμφ. 1)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 24.05.2022, Αμφ. 1)
 • Διαχείριση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 25.05.2022, Αμφ. 1)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 26.05.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 27.05.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ογδοηκοστό ένατο - εννιακοσιοστό ενενηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 23.05.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ογδοηκοστό έκτο - εννιακοσιοστό ογδοηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 26/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 24.05.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 24.05.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 19.05.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ογδοηκοστό τέταρτο - εννιακοσιοστό ογδοηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 25/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 19.05.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ογδοηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 24/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησε τα μαθήματα:

 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 19.05.2022, Αμφ. 2)
 • Τεχνική Μηχανική, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 19.05.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό ογδοηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για ένα μέλος ΔΕΠ, που συμμετειχε στο μάθημα:

 • Τεχνολογία Αισθητήρων & Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 19.05.2022, Αίθ. 6)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εβδομηκοστό όγδοο - εννιακοσιοστό ογδοηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 20/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 16.05.2022, Αίθ. 1)
 • Ρομποτική ΙΙ: Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 17.05.2022, Αίθ. 6)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εβδομηκοστό έκτο - εννιακοσιοστό εβδομηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 19/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εβδομηκοστό τέταρτο - εννιακοσιοστό εβδομηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Δευτέρα 16.05.2022, Αίθ. 6)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εβδομηκοστό δεύτερο - εννιακοσιοστό εβδομηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 13/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Ανάλυση Πινάκων, του προγράμματος ΥΔ (την Τρίτη 10.05.2022, Αίθουσα 2 στο ισόγειο του κτηρίου Ε τηε ΣΕΜΦΕ)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εξηκοστό ένατο - εννιακοσιοστό εβδομηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 10/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 09.05.2022, Εργαστήρια A.2.6-A.2.9)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εξηκοστό έβδομο - εννιακοσιοστό εξηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 07/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 04.05.2022, Πρώτη αίθουσα στο ισόγειο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 04.05.2022, Αμφ. 5)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων & Εφαρμογές, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 05.05.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εξηκοστό τέταρτο - εννιακοσιοστό εξηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 03.05.2022, Αμφ. 3)
 • Τεχνολογία Φωτισμού, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 04.05.2022, Π. Ηλ. Εργ. 1.2.17)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 04.05.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 04.05.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εξηκοστό - εννιακοσιοστό εξηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 05/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν το μάθημα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 05.05.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό πεντηκοστό πέμπτο - εννιακοσιοστό πεντηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 04/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν ακαδημαϊκο υπότροφο, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό πεντηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/05/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν μέλος ΔΕΠ, που δεν έχει πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό πεντηκοστό - εννιακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 30/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τεσσαρακοστό δεύτερο - εννιακοσιοστό τεσσαρακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τεσσαρακοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 28/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχει πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τριακοστό έβδομο - εννιακοσιοστό τεσσαρακοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν ΕΔΙΠ, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τριακοστό πέμπτο - εννιακοσιοστό τριακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 25/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για ένα προπτυχιακό φοιτητή και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τριακοστό δεύτερο - εννιακοσιοστό τριακοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό τριακοστό - εννιακοσιοστό τριακοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 21/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εικοστό έβδομο - εννιακοσιοστό εικοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 19/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και έναν επιστημονικό συνεργάτη, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αμφ. 2)
 • Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εικοστό πέμπτο - εννιακοσιοστό εικοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 17/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 14.04.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 14.04.2022, Αμφ. 5)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 14.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 2)
 • Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 2)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Εργ. Φυσ. Αίθ. 001)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 2)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ισχύος Ι, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αίθ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό εικοστό - εννιακοσιοστό εικοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 15/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 3)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Εργ. A2.6-Α2.9)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 1)
 • Πολυκρητιριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 13.04.2022, Αμφ. 5)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό δέκατο τέταρτο - εννιακοσιοστό δέκατο ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 14/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Εισαγωγή στην Βιοφωτονική & Κυτταρική Μηχανική, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.04.2022, PC Lab)
 • Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.04.2022, PC Lab)
 • Μεταγλωτιστές, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.04.2022, Αίθ. 13)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 1)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Λογισμός Μεταβολών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αίθ. 105)
 • Διατάξεις Ημιαγωγών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αίθ. 6)
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Λογισμός Μεταβολών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 13.04.2022, Αίθ. 105)
 • Ηλεκτρονική ΙΙ, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αίθ. 105)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 4)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 5)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 12.04.2022, Αμφ. 1)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό έβδομο - εννιακοσιοστό δέκατο τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 13/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 11.04.2022, Αμφ. 1)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.04.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εννιακοσιοστό δεύτερο - εννιακοσιοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 12/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρονική ΙΙ, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.04.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 08.04.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό ενενηκοστό έβδομο - εννιακοσιοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 11/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τρείς προπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Μεταγλωτιστές, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.04.2022, Αίθ. 13)
 • Μεταγλωτιστές, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.04.2022, Αίθ. 13)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο - οκτακοσιοστό ενενηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 09/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.04.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.04.2022, Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 07.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.04.2022, Αμφ. 3)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.04.2022, Αμφ. 1)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 06.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.04.2022, Εργ. Φυσ.)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εβδομηκοστό όγδοο - οκτακοσιοστό ενενηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 08/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκατέσσερα κρούσματα, πρόκειται για εννέα προπτυχιακούς φοιτητές, τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο μέλη ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)
 • Εισαγωγή στη Φυσική & την Τεχνολογία της Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αίθ. 5)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.04.2022, Εργ. Φυσ.)
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.04.2022, Αμφ. 2)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 04.04.2022, Αμφ. 3)
 • Δεδομένα-Μοντέλα-Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 04.04.2022, Αμφ. 1)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 4)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 06.04.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εβδομηκοστό - οκτακοσιοστό εβδομηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αμφ. 1)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 01.04.2022, Αίθ. 1)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 01.04.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 04.04.2022, Αμφ. 1 & Αίθ. Α2.9)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 3)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 05.04.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 05.04.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εξηκοστό πέμπτο - οκτακοσιοστό εξηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 05/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αίθ. 9)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστώνν, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, PC Lab)
 • Διαδίκτυο & Εφαρμογές, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 01.04.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εξηκοστό δεύτερο - οκτακοσιοστό εξηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 03/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για ένα προπτυχιακό φοιτητή, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησε το μάθημα:

 • Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αίθ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό πεντηκοστό τέταρτο - οκτακοσιοστό εξηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 02/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Βιομηχανικές Κτηριακές Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 31.03.2022, Αίθ. 7)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, PC Lab)
 • Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αίθ. 2)
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό τεσσαρακοστό πέμπτο - οκτακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 01/04/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εννέα κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΕΔΙΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 31.03.2022, Αμφ. 5)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 31.03.2022, PC Lab)
 • Τεχνολογία Φωτισμού, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Παλαιό Κτήριο Ηλ. Εργ. 1.2.17)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αμφ. 3)
 • Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αίθ. 9)
 • Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αίθ. 2)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αίθ. 13)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αμφ. 3)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αμφ. 5)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αμφ. 2)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αίθ. 6)
 • Ψηφιοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» (την Πέμπτη 24.03.2022, Αίθ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό τριακοστό έκτο - οκτακοσιοστό τεσαρακοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 31/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εννέα κρούσματα, πρόκειται για οκτώ προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αμφ. 4)
 • Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, Αίθ. 12)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 30.03.2022, PC Lab)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αμφ. 5)
 • Συστήματα Μετάδοσης Οπτικών Ινών (την Τρίτη 29.03.2022, Εργ. Φωτ. Επικοινωνιών)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 29.03.2022, Αίθ. 6)
 • Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αίθ. 12)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εικοστό ένατο - οκτακοσιοστό τριακοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 30/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αίθ. 9)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αίθ. 12 & Παλαιό Κτήριο Ηλεκτρολόγων Εργ.1.2.16)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αίθ. 6)
 • Ανάλυση ΣΗΕ, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αμφ. 2)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, PC Lab)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αίθ. 6)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό εικοστό τρίτο - οκτακοσιοστό εικοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 29/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διατάξεις Ημιαγωγών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αίθ. 6)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό δέκατο ένατο - οκτακοσιοστό εικοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 28/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα, πρόκειται για τρεις προπτυχιακούς φοιτητές και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 5)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 2)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό όγδοο - οκτακοσιοστό δέκατο όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 27/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για οκτώ προπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 1)
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Εργ. Α.2.8)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 2)
 • Σε όλες τις παραδόσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 2ου εξαμήνου (από την Δευτέρα 21.03.2022 έως και την Πέμπτη 24.03.2022)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Οκτακοσιοστό δεύτερο - οκτακοσιοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 26/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές, τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν υποψήφιο διδάκτορα, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 5)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αίθριο Βιβλιοθήκης)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 5)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. Πληροφορικής)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 4)
 • Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 6)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων και Εφαρμογές, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 3)
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 24.03.2022, Αμφ. 3)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 23.03.2022, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αίθ. 15)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 5)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 22.03.2022, Αμφ. 4)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 3)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό ενενηκοστό πέμπτο - οκτακοσιοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 25/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν εξωτερικό συνεργάτη, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.03.2022, Αμφ. 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Βαθιά Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο - επτακοσιοστό ενενηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για ένα προπτυχιακό φοιτητή και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αίθ. 6)
 • Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 12)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Εργ. Α.2.7)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 6)
 • Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 1)
 • Βαθιά Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό ογδοηκοστό τρίτο - επτακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και τρία μεταπτυχιακούς φοιτητές , που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, PC Lab Α4)
 • Τεχνολογίες Κινητής και Ηλεκτρονικής Υγείας, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Πλ. Αμφ.)
 • Διαδίκτυο και εφαρμογές, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αίθ. 13)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 5)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Εργ. Φυσικής)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 1)
 • Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, ΣΕΜΦΕ αιθ. 108)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 1)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αίθ. 1)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αίθ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 5)
 • Επίδοση Υπολογιστικών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 9)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.03.2022, Αμφ. 1)
 • Big Data, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Δευτέρα 21.03.2022, Αίθ. 6)
 • Υπολογιστική Στατιστική, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜ (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 3)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 21.03.2022, Αμφ. 3)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 2)
 • Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 16.03.2022, Αιθ. 6)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό εβδομηκοστό πέμπτο - επτακοσιοστό ογδοηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώκρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές , που παρακολούθησαν τα μαθήματα:α

 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.03.2022, Εργ. Α.2.7)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 3)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 3 & Αμφ. 5)
 • Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος), του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 4)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, PC Lab)
 • Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 9)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, PC Lab)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 5)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού Ι, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δεδομένα-Μοντέλα-Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαχείρηση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 1)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό εβδομηκοστό τρίτο - επτακοσιοστό εβδομηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 21/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύοκρούσματα, πρόκειται για ένα προπτυχιακό φοιτητή και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθ. 12)
 • Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αίθ. 12)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό εξηκοστό όγδοο - επτακοσιοστό εβδομηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 20/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, PC LAB Αίθ. 1)
 • Ενεργειακή Οικονομία, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθ. 1)
 • Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθριο Βιβλιοθήκης)
 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αίθ. 9)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αίθ. 6)
 • Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 7)
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθ. 6)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 3)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 3)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό εξηκοστό - επτακοσιοστό εξηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 19/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο υποψήφιους διδάκτορες, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Εργ. Β.1.20)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, PC Lab)
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Εργ. Α.2.8)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων & Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.03.2022, Εργ. Α.2.9)
 • Διαδίκτυο & Εφαρμογές, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.03.2022, Αίθ. 13)
 • Δεδομένα-Μοντέλα-Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαχείρηση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 1)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Πέμπτη 17.03.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογία Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Παρασκευή 18.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Eπτακοσιοστό τεσσαρακοστό έβδομο - επτακοσιοστό πεντηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 18/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκατρία κρούσματα, πρόκειται για έντεκα προπτυχιακούς φοιτητές και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 12)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αίθ. 6)
 • Μεταβατική Κατάσταση Λειτουργίας Ηλεκτρικών Μηχανών, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθ. 12)
 • Εποπτεία & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, PC Lab)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 1)
 • Ηλεκτρονική ΙΙ, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 4)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.20222, PC Lab)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 5)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1 & Αιθ. Α2.8)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 5)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 5)
 • Δεδομένα-Μοντέλα-Αποφάσεις, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαχείρηση Λειτουργιών, του μεταπτυχιακού Τεχνο-οικονομικά (την Τετάρτη 16.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Επτακοσιοστό τεσσαρακοστό πρώτο - επτακοσιοστό τεσσαρακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 17/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 1)
 • Πολυδιάστατα Συστήματα, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 3)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική ΙΙ, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.03.2022, Αίθ. 13)
 • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.03.2022, Αίθ. 6)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Επτακοσιοστό εικοστό έβδομο - επτακοσιοστό τεσαρακοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 16/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκατέσσερακρούσματα, πρόκειται για δώδεκα προπτυχιακούς φοιτητές, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή και ένα μέλος ΔΕΠ, που παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 2)
 • Μηχανική (Κινηματική - Δυναμική του Στερεού Σώματος), του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 4)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 5)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 2)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 1 & Αιθ. Α2.9)
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού, του 8ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 2)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 5)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 1)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρονική Ι, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 3)
 • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, του μεταπτυχιακού Τεχνοοικονομικά (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 6)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνοοικονομικά (την Τρίτη 15.03.2022, Αίθ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Επτακοσιοστό δέκατο όγδοο - επτακοσιοστό εικοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εννέακρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στην προφορική εξέταση του μαθήματος:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών, του 3ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. Α.2.9)

και παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 2)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αμφ. 5)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.03.2022, Αίθ. 1)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 3)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 2)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 5)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 1)
 • Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 2)
 • Ανάλυση Βιο-δεδομένων, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Επτακοσιοστό δέκατο πέμπτο - επτακοσιοστό δέκατο έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 14/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα, πρόκειται για δύο προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 1)
 • Διαφορικές Εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 3)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Επτακοσιοστό ενενηκοστό ένατο - επτακοσιοστό δέκατο τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 13/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 5)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 2)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 2)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 5)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 2)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακά συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 9)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό ενενηκοστό τέταρτο - επτακοσιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 12/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαπέντεκρούσματα, πρόκειται για δέκα προπτυχιακούς φοιτητές, δύο υποψήφιους διδάκτορες, ένα μεταπτυχιακό φοιτητή και δύο ερευνητές, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, PC Lab Αίθ.3)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 2)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 2)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 5)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 11.03.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό εξηκοστό έβδομο - εξακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 11/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι οκτώκρούσματα, πρόκειται για εικοσι πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν εξωτερικό συνεργάτη, που έχουν λάβει μέρος στην εξέταση των μαθημάτων:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών, του 3ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αίθ. Α.2.9)
 • Διαδίκτυο και Εφαρμογές, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αίθ. 1)
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, του 5ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αίθ. 7)

και παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 2)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 2)
 • Διαφορικές εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 3 & Αμφ. 4)
 • Διαφορικές εξισώσεις, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ανάλυση Γραμμικών Κυκλωμάτων, του 2ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 4)
 • Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών, του 2ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 09.03.2022, Αμφ. 1)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αίθ. 6)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, PCLab Αίθ. 2)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, PC Lab)
 • Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αίθ. 12)
 • Ανάλυση ΣΗΕ (Ασύμμετρες & Μεταβατικές Καταστάσεις), του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.03.2022, Αμφ. 2)
 • Όραση Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 4)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, του μεταπτυχιακού Τεχνοοικονομικά (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό πεντηκοστό ένατο - εξακοσιοστό εξηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 10/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώκρούσματα, πρόκειται για επτά προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητη, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αίθ. 6)
 • Όραση Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 4)
 • Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αίθ. 1.1.29)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.03.2022, ΓΕ Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό τεσσαρακοστό τέταρτο - εξακοσιοστό πεντηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 09/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαπέντεκρούσματα, πρόκειται για δεκατρείς προπτυχιακούς και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 2)
 • Ανάλυση Βιο-δεδομένων, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Τρίτη 08.03.2022, Αίθ. 1)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αίθ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αίθ. 6)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 2)
 • Μαθηματική Ανάλυση, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 3)
 • Τεχνική Μηχανική, του 2ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 3)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό τριακοστό τέταρτο - εξακοσιοστό τεσσαρακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκακρούσματα, πρόκειται για οκτώ προπτυχιακούς και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα:

 • Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 3)
 • Σε όλες τις παραδόσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 2ου εξαμήνου (από την Δευτέρα 28.02.2022 έως και την Παρασκευή 04.03.2022)
 • Τεχνολογίες Ανάπτυξης Υπηρεσιών Λογισμικού, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 2)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 2)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας, του 8ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων, του 8ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αίθ. 9)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αίθ. 9)
 • Ψηφιακά Συστήματα VLSI, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αίθ. 9)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 1)
 • Στοχαστικές Διαδικασίες, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, PC Lab Σχολής)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό εικοστό όγδοο - εξακοσιοστό τριακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 07/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στην προφορική εξέταση του μαθήματος:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αίθ. Α.2.7)

και παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αίθ. 10)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Ηλεκτρονική 2, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 1)
 • Βάσεις Δεδομένων, του 6ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 2)
 • Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αίθ. 6)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 4)
 • Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες, του 4ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό εικοστό δεύτερο - εξακοσιοστό εικοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 06/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα, πρόκειται για τέσσερις προπτυχιακούς φοιτητές, έναν υποψήφιο διδάκτορα και ένα μέλος ΔΕΠ, που έχουν παρακολουθήσει τα παρακάτω μαθήματα:

 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 5)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 2 & Αμφ. 3)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)

επίσης, παραβρέθηκαν στο εστιατόριο και στο κυλικείο της ΣΗΜΜΥ όλες τις μέρες της εβδομάδας από Δευτέρα 28.02.2022 έως και την Παρασκευή 04.03.2022

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό δέκατο έκτο - εξακοσιοστό εικοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα, πρόκειται για έξι προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στην εξέταση των μαθημάτων:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αμφ. 5)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αίθ. 5)

επίσης, παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 2 & Αμφ. 3)
 • Διακριτά Μαθηματικά, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 2)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, του 8ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 2)
 • Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 5)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 2)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)
 • Γλώσσες Προγραμματισμού 1, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 04.03.2022, Αμφ. 1)
 • Συστήματα Αναμονής, του 6ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό πέμπτο - εξακοσιοστό δέκατο πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 04/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έντεκα κρούσματα, πρόκειται για δέκα προπτυχιακούς φοιτητές και ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, που έχουν λάβει μέρος στην εξέταση των μαθημάτων:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αίθ. 1)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αίθ. Αίθ. Α.2.7)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αίθ. 8)
 • Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Υλικών, του 9ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αμφ. 3)

επίσης, παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 3)
 • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 2)
 • Ηλεκτρική Οικονομία, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 2)
 • Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακά συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αίθ. 9)
 • Ηλεκτρονική 2, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Εποπτεία και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αίθ. 6)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 5)
 • Ηλεκτρονική 1, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 1)
 • Δίκτυα Επικοινωνιών, του 4ου εξαμήνου (την Τετάρτη 02.03.2022, Αμφ. 4)
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)
 • Κυματική και Κβαντική Φυσική, του 4ου εξαμήνου (την Πέμπτη 03.03.2022, ΓΕ Αμφ 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Εξακοσιοστό - εξακοσιοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 03/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλa πέντεκρούσματα, πρόκειται για πέντε προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στην εξέταση των μαθημάτων:

 • Γραμμική Άλγεβρα, του 1ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.02.2022, Αίθ. 006)
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αμφ. 001)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αίθ. 002)

επίσης, παρακολούθησαν τα μαθήματα:

 • Προηγμένα θέματα αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 1)
 • Ψηφιακά συστήματα VLSI, του 8ου εξαμήνου (ττην Τρίτη 01.03.2022, Αίθ. 009)
 • Ηλεκτρονική 2, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, του 6ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 4)
 • Εποπτεία και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αίθ. 006)
 • Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων, του 8ου εξαμήνου (την Τρίτη 01.03.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ενενηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 02/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, που έχει λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 21.02.2022, Αίθ. 001)

επίσης, παρακολούθησε το μάθημα:

 • Αριθμητική Ανάλυση, του 4ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αίθ. 001)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ενενηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 01/03/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένακρούσμα, πρόκειται για έναν προπτυχιακό φοιτητή, που έχει λάβει μέρος στην εξέταση του μαθήματος:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αίθ. 006)

επίσης, παρακολούθησε το μάθημα:

 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Δευτέρα 28.02.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ενενηκοστό έκτο - πεντακοσιοστό ενενηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 28/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύοκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: ένας προπτυχιακός φοιτητής και ένας ΕΔΙΠ, που έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Υλικών, του 9ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αμφ. 1)
 • Μικροηλεκτρονική και Τεχνικές Συσκευασίας, του 7ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.02.2022, Αμφ. 4)
 • Κατανεμημένα Συστήματα, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αίθ. Α.2.8)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ογδοηκοστό ένατο - πεντακοσιοστό ενενηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 27/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτάκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν έξι προπτυχιακοί φοιτητές και ένα μεταπτυχιακός φοιτητής, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αμφ. 1 & Αίθ. 1)
 • Hλεκτρολογικό Σχέδιο, του 7ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Κατανεμημένα Συστήματα, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών, του 3ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αίθ. Α.2.8)
 • Τεχνολογία Λογισμικού, του 9ου εξαμήνου (την Παρασκευή 25.02.2022, Αίθ. Αίθ. 1.1.25)
 • Σε όλες τις παραδόσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 2ου εξαμήνου (από την Δευτέρα 21.02.2022 έως και την Παρασκευή 25.02.2022):

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ογδοηκοστό έκτο - πεντακοσιοστό ογδοηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 26/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Γραμμική Άλγεβρα, του 1ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.02.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εβδομηκοστό ένατο - πεντακοσιοστό ογδοηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 25/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν πέντε προπτυχιακοί φοιτητές, ένα μέλος ΔΕΠ και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αιθ. 3)
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, του 5ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αιθ. 3)
 • Θεωρία των Πιθανοτήτων και Στατιστική, του 3ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022, Αίθ. 1)
 • Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες, του 7ου εξαμήνου (την Πέμπτη 24.02.2022, Αμφ. 1)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, του 9ου εξαμήνου (την Τρίτη 22.02.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β, του 5ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.02.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εβδομηκοστό δεύτερο - πεντακοσιοστό εβδομηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν επτά προπτυχιακοί φοιτητές, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Γραμμική Άλγεβρα, του 1ου εξαμήνου (την Τετάρτη 23.02.2022, Αμφ. 1 & Αμφ. 2)
 • Ιστορία των Επιστ. και Φιλοσ. Ιδεών, του 1ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.02.2022, Αμφ. 2 & Αίθ. 4)
 • Θεωρία των Πιθανοτήτων και Στατιστική, του 3ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022, Αμφ. 1)
 • Κατανεμημένα Συστήματα, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Παίγνια Αποφάσεων, του 9ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.02.2022, Αίθ. 1)
 • Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων, του 6ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αμφ. 4)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εξηκοστό τέταρτο - πεντακοσιοστό εβδομηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν έξι προπτυχιακοί φοιτητές, ένας υποψήφιος διδάκορας και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύωνν, του 9ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.02.2022, Αμφ. 5 & Αιθ. 7)
 • Hλεκτρολογικό Σχέδιο, του 7ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αιθ. 5)
 • Κατανεμημένα Συστήματα, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Προσομοίωση Φυσιολογικών Συστημάτων, του 9ου εξαμήνου (την Δευτέρα 21.02.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β, του 5ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.02.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο - πεντακοσιοστό εξηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έντεκακρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν πέντε προπτυχιακοί φοιτητές, δύο υποψήφιοι διδάκορες και τέσσερις μεταπτυχιακοί φοιτητές, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Φυσική, Τεχνολογία & Χρήσεις των Φωτοβολταϊκών, του 9ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022, Αμφ. 1)
 • Παραγωγή Υψηλών Τάσεων, του 7ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022)
 • Συστήματα Αποφάσεωνν, του 7ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αμφ. 5)
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, του 5ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό πεντηκοστό πρώτο - πεντακοσιοστό πεντηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 21/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύοκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένας προπτυχιακός φοιτητής και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Παραγωγή Υψηλών Τάσεων, του 7ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022)
 • Συστήματα Αποφάσεωνν, του 7ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αμφ. 5)
 • Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, του 5ου εξαμήνου (την Παρασκευή 18.02.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό πεντηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 20/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα ένα κρούσμα, πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχει πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό τεσσαρακοστό έβδομο - πεντακοσιοστό τεσσαρακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 19/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI, του 7ου εξαμήνου (την Πέμπτη 17.02.2022, Αμφ. 2)
 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, του μεταπτυχιακού ΕΔΕΜΜ (την Πέμπτη 17.02.2022)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό τριακοστό ένατο - πεντακοσιοστό τεσσαρακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 18/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν επτά προπτυχιακοί φοιτητές και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική, του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022, Αίθ. 5)
 • Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών, του 7ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022)
 • Εργαστήριο Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων, του 7ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.02.2022, Αμφ. 2)
 • Φυσική Ι, του 1ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.02.2022, Αμφ. 5)
 • Θεμελιώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών, του 3ου εξαμήνου (την Τρίτη 08.02.2022, Αιθ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό τριακοστό τρίτο - πεντακοσιοστό τριακοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 17/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής και ένας συνεργάτης, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική, του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022, Αίθ. 5)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη, του 7ου εξαμήνου (την Τετάρτη 16.02.2022, Αμφ. 2)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εικοστό ένατο- πεντακοσιοστό τριακοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 16/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερακρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος:

 • Φυσική Ι, του 1ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.02.2022, Αμφ. 1, Αμφ. 5 και Αίθ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εικοστό τρίτο - πεντακοσιοστό εικοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξικρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν πέντε προπτυχιακοί φοιτητές και ένα μέλος ΕΔΙΠ, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική, του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022, Αίθ. 2)
 • Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων, του 7ου εξαμήνου (την Δευτέρα 14.02.2022, Αμφ. 1)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β (Α-Δ, 8:30-10:00), του 5ου εξαμήνου (την Τρίτη 15.02.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό εικοστό πρώτο - Πεντακοσιοστό εικοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 14/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα, πρόκειται για προπτυχιακούς φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική, του 5ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022, Αμφ. 5)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ, του 7ου εξαμήνου (την Πέμπτη 10.02.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό δέκατο όγδοο - πεντακοσιοστό εικοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 13/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένας υποψήφιος διδάκτορας, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό δέκατο έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 11/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, που έχει λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος του 9ου εξαμήνου (ροή Ζ):

 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις (την Δευτέρα 07.02.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό δωδέκατο - πεντακοσιοστό δέκατο έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 10/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντεκρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν πέντε προπτυχιακοί φοιτητές, που κάποιοι έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις του 5ου εξαμήνου:

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (την Δευτέρα 07.02.2022, Αμφ. 1)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό ένατο - πεντακοσιοστό ενδέκατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 09/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τρεις προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό έκτο - πεντακοσιοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τρεις προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 06/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσμα, πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, που έχει λάβει μέρος στις εξετάσεις του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (την Τρίτη 01.02.2022, Αμφ. 5)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Πεντακοσιοστό δεύτερο - Πεντακοσιοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: ένα μέλος ΔΕΠ, ένας ΕΔΙΠ και ένας προπτυχιακός φοιτητής, που έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος του 9ου εξαμήνου:

 • Προχωρημένα θέματα Βάσεων δεδομένων (την Τετάρτη 02.02.2022)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ενενηκοστό ένατο - πεντακοσιοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 04/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: δύο προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας και ένας υποψήφιος διδάκτορας, το εργαστήριο, στο οποίο ανήκει, έχει ενημερωθεί.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ενενηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 03/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσματα, πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ενενηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 02/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλο ένα κρούσματα, πρόκειται για προπτυχιακό φοιτητή, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο - τετρακοσιοστό ενενηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 01/02/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: ένας μεταπτυχιακός φοιτητής και τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, ένας εκ των οποίων είχε λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος του 1ου εξαμήνου:

 • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (την Δευτέρα 31.01.2022, Αμφ. 3)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ενενηκοστό - τετρακοσιοστό ενενηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 31/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: δύο προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ογδοηκοστό έβδομο - τετρακοσιοστό ογδοηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 29/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ογδοηκοστό πέμπτο- τετρακοσιοστό ογδοηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 28/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δύο κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν: ένας προπτυχιακός φοιτητής και ένας ΕΔΙΠ, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό ογδοηκοστό δεύτερο - τετρακοσιοστό ογδοηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 27/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τρεις προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (την Τρίτη 18.01.2022, Α.2.7, 15:00-17:00)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (την Παρασκευή 21.01.2022, Α.2.7, 15:30-17:00)

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό εβδομηκοστό έκτο - τετρακοσιοστό εβδομηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 25/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό εβδομηκοστό τρίτο - τετρακοσιοστό εβδομηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένα μέλος ΔΕΠ, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό εβδομηκοστό - τετρακοσιοστό εβδομηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένας υποψήφιος διδάκτορας (ο οποίος δεν έχει πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Το εργαστήριο, στο οποίο ανήκει, έχει ενημερωθεί) και δύο προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος:

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (την Τετάρτη 19.01.2022, 12:30-18:00)

Τετρακοσιοστό εξηκοστό τέταρτο - τετρακοσιοστό εξηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένα μέλος ΔΕΠ και πέντε προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Φυσική Ι (Μηχανική), (ΓΕ Αμφ. 4, την Τρίτη 18.01.2022)
 • Φυσική Ι (Μηχανική), (ΓΕ Αμφ. 4, την Τετάρτη 19.01.2022)
 • Φυσική Ι (Μηχανική), (ΓΕ Αμφ. 4, την Πέμπτη 20.01.2022)

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Αμφ. 1 την Τρίτη 18.01.2022)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Εργ. Α.2.7 την Τρίτη 18.01.2022, 11:00-13:00)

Τετρακοσιοστό εξηκοστό πρώτο- τετρακοσιοστό εξηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 21/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένα μέλος ΕΔΙΠ (δεν έχει πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Το εργαστήριο, στα οποίο ανήκει, έχει ενημερωθεί) και δύο προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Εργ. Α.1.9 την Δευτέρα 17.01.2022, 17:00-19:00)

Τετρακοσιοστό πεντηκοστό όγδοο - τετρακοσιοστό εξηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 19/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τρία κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν δύο προπτυχιακοί φοιτητές και ένας υποψήφιος διδάκτορας, που δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Ιωάννης Φ. Γκόνος

Τοπικός Υπεύθυνος COVID-19 ΣΗΜΜΥ

Τετρακοσιοστό πεντηκοστό τέταρτο - τετρακοσιοστό πεντηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 18/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος:

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αίθουσα Α.2.7. την Παρασκευή 14.01.2022 στις 15:30-17:00)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αίθουσα Α.2.7. την Τρίτη 11.01.2022 στις 15:30-17:00)

στο μαθήμα του 7ου εξαμήνου:

 • Παραγωγή Υψηλών Τάσεων (Αίθ. 7 την Πέμπτη 13.01.2022)

Τετρακοσιοστό τεσσαρακοστό - τετρακοσιοστό πεντηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τέσσερα κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένα επισκέπτης και τρεις προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος:

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αίθουσα δευτέρου ορόφου, 12:30-15:30, την Τετάρτη 12.01.2022)

Τετρακοσιοστό τεσσαρακοστό πέμπτο - τετρακοσιοστό τεσσαρακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 14/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα. Αναλυτικά βρέθηκαν ένα μέλος ΔΕΠ και τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν λάβει μέρος:

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων (Εργ. Α.1.9 την Δευτέρα 10.01.2022, 15:00-17:00)

στα μαθήματα του 9ου εξαμήνου:

 • Φυσική, Τεχνολογία και Χρήση των Φωτοβολταϊκών (Αίθ. 7 την Δευτέρα 10.01.2022)
 • Προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (Αίθ. 6 την Τρίτη 11.01.2022)

Τετρακοσιοστό τεσσαρακοστό - τετρακοσιοστό τεσσαρακοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 13/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένας υποψήφιος διδάκτορας και
 • τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τετρακοσιοστό τριακοστό τέταρτο - τετρακοσιοστό τριακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 12/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • έξι προπτυχιακοί φοιτητές

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Τετρακοσιοστό εικοστό τέταρτο - τετρακοσιοστό τριακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 11/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένας υποψήφιος διδάκτορας και
 • εννέα προπτυχιακοί φοιτητές

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τετρακοσιοστό δέκατο έκτο - τετρακοσιοστό εικοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 10/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένας επισκεπτης-εξωτερικός συνεργάτης
 • ένας υποψήφιος διδάκτορας και
 • έξι προπτυχιακοί φοιτητές

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τριακοσιοστό ενενηκοστό έκτο - τετρακοσιοστό δέκατο πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • δύο υποψήφιους διδάκτορες και
 • δέκα οκτώ φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τριακοσιοστό ογδοηκοστό πέμπτο - τριακοσιοστό ενενηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 07/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένα μέλος ΔΕΠ και
 • εννέα φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τριακοσιοστό εξηκοστό δεύτερο - τριακοσιοστό ογδοηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 06/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι τρία κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • δύο μέλη ΔΕΠ
 • δύο επιστημονικοί συνεργάτες
 • ένας υποψήφιος διδάκτορας
 • δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • δέκα έξι φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τριακοσιοστό τριακοστό ένατο - τριακοσιοστό εξηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι τρία κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένας υποψήφιος διδάκτορας
 • τρεις μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • δέκα εννέα φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Τριακοσιοστό τρίτο - τριακοσιοστό τριακοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 04/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα τριάντα έξι κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένα μέλος ΔΕΠ
 • ένας υποψήφιος διδάκτορας
 • δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • τριάντα δύο φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Διακοσιοστό ενενηκοστό τρίτο - τριακοσιοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 03/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δέκα κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένας υποψήφιος διδάκτορας και
 • εννέα φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Το εργαστήριο, στο οποίο ανήκει ο ΥΔ, έχει ενημερωθεί.

Διακοσιοστό ογδοηκοστό - διακοσιοστό ενενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 02/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκατρία κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • έντεκα φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας.

Διακοσιοστό τεσσαρακοστό - διακοσιοστό εβδομηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 01/01/2022

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα σαράντα κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • ένα μέλος ΔΕΠ
 • ένας ΕΔΙΠ
 • δύο υποψήφιοι διδάκτορες
 • έξι μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • τριάντα φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Εκατοστό ενενηκοστό πρώτο - διακοσιοστό τριακοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 31/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα σαράντα εννέα κρούσματα.

Αναλυτικά βρέθηκαν:

 • δύο υποψήφιοι διδάκτορες
 • τρεις μεταπτυχιακοί φοιτητές και
 • σαράντα τέσσερις φοιτητές,

οι οποίοι δεν έχουν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία της τελευταίας εβδομάδας. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Εκατοστό ογδοηκοστό τέταρτο - εκατοστό εννηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα επτά κρούσματα. Αναλυτικά:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 2 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)

ίσως υπήρχαν κρούσματα.

Τέλος, βρέθηκαν δύο υποψήφιοι διδάκτορες , οι οποίοι ήταν στην Σχολή αλλά δεν είχαν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εργαστήρια, στο οποίο ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Βρέθηκαν: δύο φοιτητές με θετικό PCR Test στις 28.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 29.12.2021, δύο φοιτητές με θετικό PCR Test στις 30.12.2021 και δύο με θετικό Rapid Test στις 28.12.2021).

Εκατοστό εξηκοστό τέταρτο - εκατοστό ογδοηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι κρούσματα. Αναλυτικά:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 2 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρικές Μετρησεις (Αιθ. Α.1.9 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.8 την Τρίτη 21.12.2021)

στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ (Αιθ. 6 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Αμφ. 5 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20 την Τρίτη 21.12.2021)

στη βιβλιοθήκη της ΣΗΜΜΥ την Τετάρτη 22.12.2021 (09:00-14:00)

Τέλος, βρέθηκαν δύο υποψήφιοι διδάκτορες , οι οποίοι ήταν στην Σχολή αλλά δεν είχαν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εργαστήρια, στο οποίο ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Βρέθηκαν: δύο φοιτητές με θετικό PCR Test στις 28.12.2021, οκτώ φοιτητές με θετικό PCR Test στις 29.12.2021, δύο φοιτητές με θετικό Rapid Test στις 28.12.2021 και οκτώ με θετικό Rapid Test στις 29.12.2021).

Εκατοστό τεσσαρακοστό τέταρτο - εκατοστό εξηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα είκοσι κρούσματα. Αναλυτικά:

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Αμφ. 3 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.8 & Α2.9 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.6 & Α2.7 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Σήματα και Συστήματα (Αιθ. Τελετών την Τετάρτη 22.12.2021)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ (Αιθ. 6 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (Αμφ. 5 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20 την Τρίτη 21.12.2021)

στα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Ρευστομηχανική (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021

στο μάθημα του Προγράμματος διδακτορικών σπουδώνΧειμερινού εξαμήνου:

 • Λεπτομερής πολυπλοκότητας (Αιθ. 1.1.31 την Τρίτη 21.12.2021)

Τέλος, βρέθηκε ένας υποψήφιος διδάκτορας και ένας ΕΔΙΠ, οι οποίοι ήταν στην Σχολή αλλά δεν είχαν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εργαστήρια, στο οποίο ανήκουν, έχουν ενημερωθεί.

Βρέθηκαν: ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 28.12.2021, πέντε φοιτητές και ένας ΕΔΙΠ με θετικό PCR Test στις 28.12.2021, πέντε φοιτητές με θετικό PCR Test στις 29.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 27.12.2021 και επτά με θετικό Rapid Test στις 29.12.2021).

Εκατοστό εικοστό δεύτερο - εκατοστό τεσσαρακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 29/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα εικοσιδύο κρούσματα. Αναλυτικά:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 2 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Ιστορία των Επιστημονικών & Φιλοσοφικών Ιδεών (Αμφ. 2 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.6 & Α2.7 την Τετάρτη 21.12.2021)

στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 3 & 4 την Τετάρτη 22.12.2021)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021
 • Μετρήσεις & Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021
 • Συστήματα Αποφάσεων (Αμφ. 3 την Δευτέρα 20.12.2021)

στο μάθημα του 9ου εξαμήνου:

 • Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας (Αίθ. 7 την Τρίτη 21.12.2021)

στα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Ρευστομηχανική (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021

Τέλος, βρέθηκε ένας υποψήφιος διδάκτορας ο οποίος ήταν στην Σχολή αλλά δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργαστήριο, στο οποίο ανήκειν έχει ενημερωθεί.

Βρέθηκαν: επτά φοιτητες με θετικό PCR Test στις 27.12.2021, πέντε φοιτητες με θετικό PCR Test στις 28.12.2021, και δέκα με θετικό Rapid Test στις 28.12.2021).

Εκατοστό δέκατο έβδομο - εκατοστό εικοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 28/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα. Αναλυτικά:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (ΓΕ Αμφ. 4 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (ΓΕ Αμφ. 4 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (ΓΕ Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)

στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 3 & 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β (Αιθ. 7 την Δευτέρα 20.12.2021)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021
 • Μετρήσεις & Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021

Βρέθηκαν: ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 23.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 26.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 27.12.2021 και δύο με θετικό Rapid Test στις 27.12.2021).

Εκατοστό δεύτερο - εκατοστό δέκατο έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 28/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα δεκαπέντε κρούσματα. Αναλυτικά:
στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.6 & Α2.7 την Τρίτη 21.12.2021)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021
 • Μετρήσεις & Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021

Επιπλέον:

 • Κεντρική βιβλιοθήκη την Τρίτη 21.12.2021 (15:00-16:00)

Τέλος, βρέθηκαν τέσσερις υποψήφιοι διδάκτορες και ένα μέλος ΔΕΠ οι οποίοι ήταν στην Σχολή αλλά δεν είχαν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εργαστήρια, στα οποία ανήκουν έχουν ενημερωθεί.

Βρέθηκαν: οκτώ με θετικό PCR Test στις 27.12.2021, δύο με θετικό PCR Test στις 26.12.2021, ένας με θετικό Rapid Test στις 26.12.2021 και τέσσερις με θετικό Rapid Test στις 27.12.2021).

Εκατοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 27/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021 (09.00-10.30)

ίσως υπήρχε κρούσματα (Βρέθηκε ακόμη ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 26.12.2021).

Εννενηκοστό τρίτο - εκατοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 27/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα οκτώ κρούσματα. Αναλυτικά:
στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 1 και Αμφ. 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 και ΓΕ Αμφ. 4 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 2 & 4 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 και ΓΕ Αμφ. 4 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ. 1 & 3 την Τετάρτη 22.12.2021)

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.9 & Α2.9 την Τετάρτη 22.12.2021)

στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (PC Lab Σχολής (12:45-14:15)) την Τρίτη 21.12.2021 (09.00-10.30)

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021 (09.00-10.30)
 • Μετρήσεις & Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021

στο μάθημα του 9ου εξαμήνου:

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Αμφ. 5) την Δευτέρα 20.12.2021

ίσως υπήρχαν κρούσματα (Βρέθηκαν: τρεις φοιτητές με θετικό PCR Test στις 26.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 25.12.2021 και τέσσερις φοιτητές με θετικό Rapid Test στις 26.12.2021).

Ογδοηκοστό όγδοο - εννενηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 27/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα. Αναλυτικά:
στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (12:30-15:00, την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Οργάνωση και Διοίκηση (Αμφ. 2) την Δευτέρα 20.12.2021

στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Αμφ. 1) την Δευτέρα 20.12.2021

στο μάθημα του 9ου εξαμήνου:

 • Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική (Ηλ. αιθ. 007) την Παρασκευή 17.12.2021

ίσως υπήρχαν κρούσματα (Βρέθηκαν: δύο φοιτητές με θετικό PCR Test στις 24.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 26.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 24.12.2021 και ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 25.12.2021).

Ογδοηκοστό τρίτο - Ογδοηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 26/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα πέντε κρούσματα. Αναλυτικά:
στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Αμφ. 3 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αιθ. Α2.9, 11:00, την Τρίτη 21.12.2021)
 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αμφ. 3 την Τετάρτη 22.12.2021)

στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων VLSI (Εργ. Β.1.20) την Τρίτη 21.12.2021 (09.00-10.30)

ίσως υπήρχαν κρούσματα (Βρέθηκαν: δύο φοιτητές με θετικό PCR Test στις 24.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό Rapid Test στις 24.12.2021 και δύο φοιτητές με θετικό Rapid Test στις 25.12.2021).

Εβδομηκοστό έβδομο - Ογδοηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 26/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως έχουμε άλλα έξι κρούσματα. Αναλυτικά:
στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (ΓΕ Αμφ 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (ΓΕ Αμφ 4 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (ΓΕ Αμφ 4 την Τρίτη 21.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ 1 την Τετάρτη 22.12.2021)

στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021 (14.30-16.30)

στο μάθημα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021

στο Σεμινάριο (Παλιά Κτίρια Αιθ. 1.1.31) την Δευτέρα 20.12.2021

Εβδομηκοστό τέταρτο - Εβδομηκοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 26/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως υπήρχαν τρία θετικά κρούσματα (Βρέθηκαν τρεις υποψήφιοι διδάκτορες με θετικό: PCR ή Rapid Test στις 24.12.2021) σε εξέταση διδακτορικής διατριβής την Πέμπτη (23.12.2021) στα Παλαιά Κτίρια των Ηλεκτρολόγων, Αιθ. 2.1.3..

Εβδομηκοστό τρίτο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Αίθουσα 001) την Παρασκευή 17.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 24.12.2021).

Εβδομηκοστό - Εβδομηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:
στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (ΓΕ Αμφ 4 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ 2 την Τρίτη 21.12.2021)

στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Αμφ 5 την Τρίτη 21.12.2021)

ίσως υπήρχαν κρούσματα (Βρέθηκαν τρεις φοιτητές με θετικό: PCR Test στις 22.12.2021 και 23.12.2021).

Εξηκοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 24/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (PC Lab Σχολής) την Τρίτη 21.12.2021 (14.30-16.30)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 23.12.2021).

Εξηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως είχαμε ένα νέο κρούσμα. Αφορά φοιτητή του 7ου εξαμήνου. Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 22.12.2021.
Ο φοιτητής δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα.

Εξηκοστό έκτο - εξηκοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως είχαμε δύο νέα κρούσματα. Αφορούν φοιτητές του 5ου εξαμήνου.
Οι φοιτητές δεν είχαν παρακολουθήσει μαθήματα αλλά ήταν στη Βιβλιοθήκη της ΣΗΜΜΥ την Τετάρτη 15.12.2021, 11:00-13:00
Βρέθηκαν με θετικό Rapid Test στις 12.12.2021.

Εξηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Σήματα και Συστήματα (αίθουσα Τελετών) την Δευτέρα 20.12.2021
 • Πολιτική Οικονομία (αίθουσα 1) την Δευτέρα 20.12.2021
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Αμφ. 3) την Τρίτη 21.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 22.12.2021).

Εξηκοστό - Εξηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/12/2021

Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 3 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Φυσική Ι (Αμφ 1 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ 2 την Τρίτη 21.12.2021)

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (11:00-13:30, στο Αιθ. Α2.9) την Τρίτη 21.12.2021

στα μαθήματα του 7ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ (Αίθ 6 την Δευτέρα 20.12.2021)
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (PCLAB, την Παρασκευή 17.12.2021)
 • Ηλεκτρονική Ισχύος ΙΙ (Εργαστήριο ΗΜκΗΙ 1.2.20, την Παρασκευή 17.12.2021, επίλυση απορροιών)

στο μάθημα του 9ου εξαμήνου:

 • Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (11:00-13:30, στο Αιθ. 9) την Τετάρτη 22.12.2021

ίσως υπήρξαν κρούσματα (Βρέθηκαν: ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 20.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 21.12.2021, ένας φοιτητής με θετικό PCR Test στις 22.12.2021 και δύο φοτητές με θετικό Rapid Test στις 22.12.2021).

Πεντηκοστό ένατο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 20/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 2) την Τετάρτη 15.12.2021

ίσως υπήρξε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 17.12.2021).

Πεντηκοστό έκτο - πεντηκοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 17/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως είχαμε τρία νέα κρούσματα. Αφορούν φοιτητές του 1ου, 9ου και 11ου εξαμήνου.
Στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 1 την Δευτέρα 13.12.2021)
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ 4 την Τρίτη 14.12.2021)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό Rapid Test στις 15.12.2021).

Πεντηκοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, 1.2.20) την Τρίτη 14.12.2021 (ομάδες: 18:00-21:00)
 • Εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, 1.2.20) την Πέμπτη 09.12.2021 (ομάδες: 18:00-21:00)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 15.12.2021).

Πεντηκοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 14/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως ένας φοιτητής του 7ου εξαμήνου βρέθηκε με θετικό rapid test στις 10.12.2021.
Δεν έχει λάβει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την τελευταία εβδομάδα.

Πεντηκοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 14/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ 1) την Πέμπτη 09.12.2021
 • Φυσική Ι (ΓΕ Αμφ 4) την Πέμπτη 09.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 13.11.2021).

Πεντηκοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 13/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (15:00-17:30, στο Αιθ. Α2.8) την Τρίτη 07.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό Rapid Test στις 10.12.2021).

Πεντηκοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 10/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 3 την Τετάρτη 08.12.2021
 • Φυσική Ι (Αμφ 1 την Τετάρτη 08.12.2021
 • Μαθηματική Ανάλυση (ΓΕ Αμφ 4 την Πέμπτη 09.12.2021
 • Φυσική Ι (Αμφ 1 την Πέμπτη 09.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 10.11.2021).

Πεντηκοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως ένας υποψήφιος διδάκτορας βρέθηκαν με θετικό rapid test στις 08.12.2021.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργαστήριο στο οποίο ανήκει έχει ενημερωθεί.

Τεσσαρακοστό ένατο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» του 1ου εξαμήνου:

 • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (Αίθουσα 007) την Τρίτη 07.12.2021
 • Ασφάλεια Δεδομένων και Ιδιωτικότητα (Αίθουσα 008) την Τρίτη 07.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό rapid Test στις 07.12.2021).

Τεσσαρακοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 08/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (στο Αμφ. 3) την Παρασκευή 03.12.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 07.12.2021).

Τεσσαρακοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 07/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, 1.2.20) την Τρίτη 30.11.2021 (ομάδες: 14:00-17:00)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 06.12.2021).

Τεσσαρακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 06/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως ένας υποψήφιος διδάκτορας βρέθηκε με θετικό PCR test στις 03.12.2021.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργαστήριο στο οποίο ανήκει έχει ενημερωθεί.

Τεσσαρακοστό πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 06/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως ένας υποψήφιος διδάκτορας βρέθηκε με θετικό rapid test στις 05.12.2021.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργαστήριο στο οποίο ανήκει έχει ενημερωθεί.

Τεσσαρακοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 02/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 3 την Τετάρτη 24.11.2021)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 01.12.2021).

Τεσσαρακοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 02/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως ένας υποψήφιος διδάκτορας βρέθηκαν με θετικό PCR Test στις 01.12.2021.

Ο υποψήφιος διδάκτορας δεν είχε πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Το εργαστήριο στο οποίο ανήκει έχει ενημερωθεί.

Τεσσαρακοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 01/12/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 9ου εξαμήνου:

 • Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών (Αιθ 12 την Τετάρτη 24.11.2021)
 • Κατασκευή Ηλεκτρικών Μηχανών (PC Lab την Τετάρτη 24.11.2021)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR στις 30.11.2021).

Τριακοστό ένατο, τεσσαρακοστό και τεσσαρακοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 9ου εξαμήνου:

 • Διαχείριση Ενέργειας & Περιβαλλοντική Πολιτική (Αιθ. 7, την Τετάρτη 24.11.2021 και την Παρασκευή 26.11.2021)
 • Παίγνια Αποφάσεων (Αμφ. 5, την Πέμπτη 25.11.2021)
 • Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις (Αιθ. 12, την Πέμπτη 25.11.2021)

επίσης, άλλος φοιτητής του 5ου εξαμήνου [βρέθηκε σήμερα (30.11.2021) με θετικό Rapid Test] ήταν στο Κυλικείο Ηλεκτρολόγων την Παρασκευή 26.11.2021, 11:00-12:00

ίσως υπήρχαν κρούσματα (Βρέθηκαν, τρεις φοιτητές, με θετικό Rapid Test στις 29.11.2021 και στις 30.11.2021).

Τριακοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Αμφ 1 την Δευτέρα 29.11.2021)
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Αμφ 5 την Δευτέρα 29.11.2021)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 30.11.2021).

Τριακοστό έβδομο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 30/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 1 την Δευτέρα 29.11.2021)
 • Φυσική Ι (Μηχανική) (Αμφ 4 την Δευτέρα 29.11.2021)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 29.11.2021).

Τριακοστό πέμπτο και Τριακοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 29/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως δύο υποψήφιοι διδάκτορες βρέθηκαν με θετικό rapid Test στις 29.11.2021.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν είχαν πάρει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εργαστήρια στα οποία ανήκουν έχουν ενημερωθεί.

Τριακοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 26/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στην:

 • ομιλία με θέμα "Towards Secure and Resilient" (Αιθ. 6) την Δευτέρα 22.11.2021 (13:00)

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 25.11.2021).

Τριακοστό τρίτο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 25/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας (Αίθουσα 001) την Τετάρτη 24.11.2021
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση (Αίθουσα 002) την Τρίτη 23.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό rapid test στις 25.11.2021).

Τριακοστό δεύτερο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 23/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 3) την Πέμπτη 11.11.2021
 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Αμφ. 2) την Πέμπτη 11.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό rapid Test στις 19.11.2021).

Τριακοστό πρώτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 9ου εξαμήνου:

 • Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτων (15:15-17:45, Αιθ. 7) την Παρασκευή 19.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 20.11.2021).

Τριακοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 22/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (11:00-12:30, στον αίθριο χώρο δίπλα από την βιβλιοθήκη της σχολής ΗΜΜΥ) την Παρασκευή 12.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 18.11.2021).

Εικοστό ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 20/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Συστήματα Αποφάσεων (Αμφ. 3 ) την Δευτέρα 08.11.2021.

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 12.11.2021). Ο φοιτητής ήταν, επίσης, στο εστιατόριο τηε Σχολής την Τετάρτη 10.11.2021

Εικοστό έβδομο και εικοστό όγδοο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 20/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (09:00-10:30, στο Αμφ. 3) την Παρασκευή 12.11.2021
 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (11:00-12:30, στον αίθριο χώρο δίπλα από την βιβλιοθήκη της σχολής ΗΜΜΥ) την Παρασκευή 12.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό Rapid Test στις 16.11.2021 και 20.11.2021, αντίστοιχα).

Εικοστό πέμπτο και Εικοστό έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 18/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 3) την Παρασκευή 12.11.2021

στο μάθημα του 1ου εξαμήνου:

 • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Αμφ. 5) την Παρασκευή 12.11.2021
 • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Αμφ. 1) την Παρασκευή 12.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό PCR Test στις 16.11.2021 και 17.11.2021, αντίστοιχα).

Εικοστό τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 16/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Φυσική Ι (Αμφ. 1 ) την Πέμπτη 11.11.2021
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 1 ) την Πέμπτη 11.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 15.11.2021).

Εικοστό πρώτο - Εικοστό τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 16/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στο μάθημα του 5ου εξαμήνου:

 • Εργαστήριο του μαθήματος Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, 1.2.20) την Πέμπτη 11.11.2021 (ομάδες: 10:00-13:00 και 14:00-17:00)

στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (11:00-13:00, στην Αίθ. Α.2.6) την Τρίτη 09.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκαν με θετικό PCR Test στις 14.11.2021 και Rapid Test στις 16.11.2021, αντίστοιχα).

Εικοστό κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Σήματα και Συστήματα (Αίθουσα τελετών), την Δευτέρα 08.11.2021 και την Τετάρτη 10.11.2021
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Αμφ. 3 *, τύπος μαθήματος Δ3) την Πέμπτη 11.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 14.11.2021).

Δέκατο έβδομο - δέκατο ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 15/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως:

στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (στο Αμφ. 1) την Παρασκευή 12.11.2021
 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (11:00-12:30, στον αίθριο χώρο δίπλα από την βιβλιοθήκη της σχολής ΗΜΜΥ) την Παρασκευή 12.11.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (12:30-13:30, στην Αίθ. Α.2.8) την Παρασκευή 12.11.2021

στο μάθημα του 9ου εξαμήνου (Ροή Ε):

 • Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο Αιθ. 6) την Τρίτη 09.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 14.11.2021).

Δέκατο έκτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 12/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (12:30-15:30, στην Αίθ. Α.2.3, Τμήμα 1 - Ομάδα 5) την Τετάρτη 03.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 12.11.2021).

Δέκατο πέμπτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 12/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 3ου εξαμήνου:

 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (01:00-03:00, στην Αίθ. Α.2.9) την Τρίτη 09.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 11.11.2021).

Δέκατο τέταρτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 11/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως υπάρχει κρούσμα σε υποψήφιο διδάκτορα (Βρέθηκε με θετικό PCRt στις 10.11.2021).

Δέκατο τρίτο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 10/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 7ου εξαμήνου:

 • Ρομποτική Ι: Ανάλυση - Έλεγχος Εργαστήριο (09:45-10:30, στην Αίθ. 2 ) την Πέμπτη 04.11.2021.

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 10.11.2021).

Ενδέκατο και Δωδέκατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 09/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Φυσική Ι (ΓΕ στην Αίθ. 4 ) την Πέμπτη 04.11.2021
 • Μαθηματική Ανάλυση (Αμφ. 1 ) την Πέμπτη 04.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 08.11.2021).

Δέκατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 07/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (09:45-10:30, στην Αίθ. 6 ) την Πέμπτη 04.11.2021
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (10:45-11:30, στο Αμφ. 3 ) την Πέμπτη 04.11.2021
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (09:00-10:30, στο Αμφ. 3) την Παρασκευή 05.11.2021
 • Θεμελειώδη Θέματα Επιστήμης Υπολογιστών (11:00-12:30, στον αίθριο χώρο δίπλα από την βιβλιοθήκη της σχολής ΗΜΜΥ) την Παρασκευή 05.11.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (01:30-02:30, στην Αίθ. Α.2.6) την Παρασκευή 05.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 07.11.2021).

Ένατο κρούσμα Covid-19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου:

 • Γραμμική Άλγεβρα (Αμφ 3 την Τετάρτη 03.11.2021
 • Μαθηματική Ανάλυση (ΓΕ Αμφ 4 την Πέμπτη 04.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 05.11.2021).

Έβδομο και όγδοο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου :

 • Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο (Αμφ. 2) την Πέμπτη 04.11.2021
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 4) την Παρασκευή 05.11.2021

υπήρξαν κρούσματα (Βρέθηκαν με θετικό PCR Test στις 04.11.2021 και 05.11.2021, αντίστοιχα).

Πέμπτο και έκτο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 3ου και του 5ου εξαμήνου:

 • Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ε-Λ (Αίθουσα 007), την Δευτέρα 01.11.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αμφ. 1) την Τρίτη 02.11.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αίθουσα Α.2.6 στο τρίτο δίωρο [15:00 με 17:00]) την Τρίτη 26.10.2021
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΚΑΤ-ΠΑΠΑΓ (Αμφ. 3), την Τετάρτη 03.11.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Τμήμα Ε, 12:30-15:15) την Τετάρτη 03.11.20

ίσως υπήρχαν δύο νέα κρούσματα (Βρέθηκαν με θετικό Rapid Test στις 04.11.2021 και 05.11.2021, αντίστοιχα).

Τέταρτο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 05/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στο μάθημα του 9ου εξαμήνου (Ροή Δ):

 • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Αίθουσα 008) την Παρασκευή 29.10.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 04.11.2021).

Τρίτο κρούσμα Covid19 στη ΣΗΜΜΥ
Δημοσιεύθηκε 04/11/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση ενεργειας» 1ου εξαμήνου:

 • Βιομηχανική Ηλεκτρονική (Αίθουσα 002) την Τρίτη 02.11.2021
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διαχείριση (Αίθουσα 002) την Τρίτη 02.11.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό PCR Test στις 04.11.2021).

Ανακοίνωση για κρούσμα Covid-19 (φοιτητής της ΣΗΜΜΥ)
Δημοσιεύθηκε 28/10/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 3ου εξαμήνου:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Αμφ. 1) την Παρασκευή 22.10.2021
 • Σήματα και Συστήματα (Αίθουσα τελετών), την Δευτέρα 25.10.2021 και την Τετάρτη 27.10.2021
 • Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (Αίθουσα Α2.9, γραφείο 5, τρίτο δίωρο) την Τρίτη 26.10.2021

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 27.10.2021).

Ανακοίνωση για κρούσμα Covid-19 (φοιτητής της ΣΗΜΜΥ)
Δημοσιεύθηκε 19/10/2021
Μόλις ενημερωθήκαμε πως στα μαθήματα του 5ου εξαμήνου:

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Αμφ. 4), την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου
 • Εισαγωγή Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αμφ. 4), την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου

ίσως υπήρχε κρούσμα (Βρέθηκε με θετικό Rapid Test στις 18.10.2021).