Λειτουργία Edupass - Δήλωση μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ κτλ, φοιτητών και επισκεπτών ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 10/10/2021

Το https://edupass.gov.gr/ έχει ενεργοποιηθεί για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και αφορά στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ κλπ, φοιτητές και επισκέπτες) που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία στους χώρους του ΕΜΠ.

Όσοι έρχονται στους χώρους της Σχολής θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://edupass.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς gov.gr και τον ΑΜΚΑ τους έτσι ώστε να δηλώσουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας και συμμετοχής τους στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη δήλωση edupass επιτρέπεται η προώθηση στη Σχολή των σχετικών με την Covid-19 στοιχείων τους (εμβολιασμός, νόσηση, rapid test, PCR test) από την ΗΔΙΚΑ. Γίνεται αυτόματος έλεγχος αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test) για τη συμμετοχή του προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της αντίστοιχης Σχολής ΕΜΠ με μία από τις ακόλουθες ενδείξεις: (α) επιτρεπτή παρουσία, (β) μη επιτρεπτή παρουσία, (γ) άγνωστη κατάσταση – απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Σημειώνουμε ότι μόνο οι ορισθέντες διαχειριστές/χειριστές έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία της κάθε Σχολής.

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη δια ζώσης διδασκαλία και παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία δήλωσης στην πλατφόρμα Edupass καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διά ζώσης παρουσία τους στο ΕΜΠ.

Συχνές ερωτήσεις και σχετικές απαντήσεις (FAQ) για την εφαρμογή λειτουργίας και διαχείρισης της πλατφόρμας Edupass (FAQ-Edupass)

Για ηλεκτρονική εγγραφή / διαχείριση κωδικών Taxisnet:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/elektronike-eggraphe-diakheirise-kodikon-taxisnet

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/apodose-kleidarithmou-me-psephiako-rantebou