Προκήρυξη Εκλογής εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 02/05/2023

Προκήρυξη εκλογής εκπροσώπων Μελών Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αίτηση