Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 08/09/2023

Καλούνται οι επιτυχόντες του ακαδ. έτους 2023-2024 που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.152/98277/Α5/07-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 12/09/2023 - 25/09/2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr.
  • Ειδικά οι εισαγόμενοι άρρενες Κύπριοι που πρόκειται να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την ανωτέρω προθεσμία αλλά έως τις 15 Νοεμβρίου 2023, εγγράφονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οφείλουν να κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολής αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 02/10/2023 έως και 10/10/2023 προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μετά από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.