Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (ΒΙΡ) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Εrasmus+ με θέμα το «Student engagement»

Δημοσιεύθηκε 08/05/2024

Το IMT Atlantique (Mines Allès), Γαλλίας, μέλος της συμμαχίας ΕULiST / European Universities Linking Society and Technology, διοργανώνει Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme - BIP) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Εrasmus+ με θέμα το «Student engagement» και το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες.

Οι διαθέσιμες θέσεις για το ΕΜΠ είναι πέντε (5) συνολικά για όλους τους κύκλους σπουδών.

Πληροφορίες για το ΒIP είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.imt.fr/eulist-blended-intensive-program/.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία της Σχολής τους είναι διαθέσιμη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συνημμένα έγγραφα με την αίτηση που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στις Γραμματείες των Σχολών ΕΜΠ, είναι διαθέσιμες εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων/παραστατικών για το BIP είναι η 20/05/2024.

Η συλλογή των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές παραστατικών θα γίνεται από τις Γραμματείες των Σχολών ΕΜΠ (υπεύθυνοι για θέματα Erasmus+). Οι αιτήσεις μετά τη συλλογή τους θα αποσταλούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.