Εισαγωγή Αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 24/11/2020

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Κατηγορία Αθλητών, να αποστείλουν, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ηλεκτρονικά στο registrations@ece.ntua.gr από 23 Νοεμβρίου 2020 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Εγγραφή Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (εδώ)
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  3. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, σε ηλεκτρονικό format jpg ή tiff, 300x400 pixels (αντιστοιχεί σε διαστάσεις περίπου 4cm x 5cm με 200dpi), μέχρι 1ΜΒ.
  4. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  5. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  6. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά στους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλη Σχολή/Τμήμα).
  7. Υπεύθυνη Δήλωση (που αναγράφεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής).
  8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Όπου τα ζητούμενα δικαιολογητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά από το gov.gr, να αποστείλετε τα επίσημα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ όπως αυτά εκδίδονται από την πύλη gov.gr