Τεχνική Οικονομική Ι


Κωδικός 10057
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δημήτριος Ασκούνης, Άγγελος Τσακανίκας (Σχολή ΧΜ),

Περιγραφή