Δημήτριος Ασκούνης

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1991
  • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1986

Ο καθηγητής Δ. Ασκούνης διδάσκει 5 προπτυχιακά και 10 μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ υπό την επίβλεψή του έχουν περατωθεί επιτυχώς 15 διδακτορικές διατριβές και πλήθος διπλωματικών εργασιών. Έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στους τομείς των πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών ηλεκτρονικού επιχειρείν & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλυτικής μεγάλων δεδομένων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο πλήθος ερευνητικών έργων στους τομείς αυτούς (FP7, Horizon2020, κλπ) υποστηρίζοντας την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών στη διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών και ενεργειακών συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα και δραστηριότητες στις NIS και MEDA χώρες σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μεγάλων έργων, κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων, ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής, κλπ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Systems Analysis & Decision Analysis • Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργασιών • Enterprise-Level Modeling, Analysis, and Supply Chain Coordination • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν • Management Policies, Methods, Procedures • Program, Project Management • Resource Management • Organization • Διαχείριση Ενέργειας

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα