Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας


Tο ΔΠΜΣ "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας" του ΕΜΠ έχει σαν στόχο τη συστηματική κατάρτιση των μηχανικών στον τομέα της παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Οι ραγδαίες εξελίξεις των ενεργειακών τεχνολογιών, οι νέες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και οι σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας καθιστούν αναγκαία τη σε βάθος εξειδίκευση στην περιοχή αυτή που παρουσιάζει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Το Πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

 • Παραγωγή Ενέργειας

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Σταθμοί και σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
  • Καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, «πράσινη βενζίνη» κλπ.)
 • Χρήσεις Ενέργειας

  • Ενέργεια και κτήρια (παθητικά και ενεργητικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης, κτηριακές κατασκευές ελάχιστων απωλειών, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.)
  • Ενέργεια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θερμικές και ηλεκτρικές χρήσεις, συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας κλπ.)
  • Ενέργεια και μεταφορές (κίνηση με συμβατικά μέσα, ηλεκτρική κίνηση κλπ.)
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

  • Διαχείριση ενέργειας (συστήματα αυτομάτου ελέγχου, μετρητικά συστήματα, λογιστικές διαδικασίες)
  • Οικονομία και προγραμματισμός του ενεργειακού συστήματος

Για την Πολιτική Ποιότητας του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.