Νεκτάριος Μωραΐτης

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1998 αποφοίτησε από την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 2005 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή των ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών από την σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θέμα διατριβής: «Χαρακτηρισμός Διαύλου Εσωτερικών Χώρων στην Χιλιοστομετρική Ζώνη Συχνοτήτων για την Ανάπτυξη Ασύρματων Συστημάτων Ευρείας Ζώνης».

Από το 1998 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ σε διάφορα αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν μετρήσεις ασύρματου διαύλου, μοντελοποίηση και χαρακτηρισμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, σχεδιασμός μικροκυματικών συστημάτων καθώς και μελέτη κινητών-δορυφορικών συστημάτων. Τον Μάιο του 2007 έγινε μόνιμο εργαστηριακό προσωπικό στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ.

Τον Μάιο του 2014 έγινε Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και είναι υπεύθυνος για την διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών» (3o εξάμηνο), και την διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Βιοιατρικής Τεχνολογίας» (6ο εξάμηνο). Επίσης, είναι υπεύθυνος του συστήματος ποιότητας IEC/ISO17025:2017 που εφαρμόζει το εργαστήριο. Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και την διαπίστευση του εξοπλισμού του εργαστηρίου. Είναι διαπιστευμένος μηχανικός για την πραγματοποίηση μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας και μετρήσεις EMC/EMI. Από το 1998 έχει συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα SatNEx I και II καθώς και στις δραστηριότητες COST 273, 259, 2100 και IC0802.

Έχει πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Έχει πάνω από 850 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του με h-index 14 και i10-index 20, αντίστοιχα. Οι προσεχείς ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν διάδοση των χιλιοστομετρικών κυμάτων για μελλοντικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μετρήσεις, χαρακτηρισμό, προσομοίωση και μοντελοποίηση σταθερών και κινητών δικτύων επικοινωνιών, τεχνολογία ΜΙΜΟ για κινητά δορυφορικά συστήματα, συστήματα 5G καθώς και μελέτες/μετρήσεις βιολογικής επίδρασης της Η/Μ ακτινοβολίας.

Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE) από το 1998. Έγινε Senior Member IEEE τον Αύγουστο του 2018. Τέλος είναι κριτής στα περιοδικά IEEE Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Wireless Communications Letters, IEEE Communications Letters, IEEE Transactions on Vehicular Technology και Wiley Bioelectromagnetics (137 reviews). Εκτελεί χρέη προέδρου του Ελληνικού Τμήματος της ΙΕΕΕ για το Vehicular Technology/Aerospace and Electronic Systems Joint Chapter από το Φεβρουάριο του 2020.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κεραίες και διάδοση, χιλιοστομετρικές επικοινωνίες, επίγεια κινητά δορυφορικά συστήματα, συστήματα επικοινωνιών 5ης γενιάς, δορυφορικές επικοινωνίες, βιολογικές επιδράσεις Η/Μ ακτινοβολίας.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα