Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


Κωδικός 3.2.3336.6
Εξάμηνο 6o
Ροή Ι - Βιοϊατρική
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 1 - 3
Διδάσκοντες Γεώργιος Ματσόπουλος, Κωνσταντίνα Νικήτα, Νεκτάριος Μωραΐτης (Ε.ΔΙ.Π.), Ουρανία Πετροπούλου (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams

Περιγραφή

Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Τηλεϊατρική επειγόντων περιστατικών. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος. Εικονική πραγματικότητα - Visualization & VRML. Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για τερματικές συσκευές κινητών επικοινωνιών. Εικονική εξομοίωση ακτινοθεραπευτικής αγωγής.