Ιωάννα Ρουσσάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής


Σύντομο Βιογραφικό


Η Ιωάννα Ρουσσάκη είναι Αν. Καθηγήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1997. Το 2003 πήρε το διδακτορικό της δίπλωμα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων πληροφορικής και έγινε ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ. Το 2008 εξελέγη και διορίστηκε λέκτορας στη ΣΗΜΜΥ με αντικείμενο τα συστήματα διάχυτης νοημοσύνης και από το 2015 είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη ΣΗΜΜΥ στο ίδιο αντικείμενο. Από το 1998, έχει συμμετάσχει σε περίπου 25 ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα, στα οποία κατείχε βασικούς τεχνικούς ή διαχειριστικούς ρόλους. Οι ερευνητικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things), συστήματα διάχυτης νοημοσύνης (Ambient Intelligence) και διεισδυτικής υπολογιστικής (Pervasive Computing), σχεδιασμός/υλοποίηση και αξιολόγηση συστημάτων/αρχιτεκτονικών/μοντέλων υπηρεσιών με επίγνωση του περιβάλλοντος (Context Awareness), ευφυή συστήματα, τα αυτοβελτιούμενα και αυτοπροσαρμοζόμενα δίκτυα και συστήματα, εξόρυξη/διαχείριση δεδομένων και σημασιολογία/εξαγωγή γνώσης, ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών και εξατομικευμένων συστημάτων, συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, βέλτιστη διαχείριση πόρων υπολογιστικού νέφους, δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών, ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και προστασία προσωπικού απορρήτου, υπηρεσίες ιστού (Web Services), σημασιολογικός ιστός (Semantic Web) και οντολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιημένες διαπραγματεύσεις σε περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς, σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών, κ.λπ. Έχει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε αυτά τα ερευνητικά πεδία και διδάσκει μαθήματα πληροφορικής και επικοινωνιών στη ΣΗΜΜΥ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things), συστήματα διάχυτης νοημοσύνης (Ambient Intelligence) και διεισδυτικής υπολογιστικής (Pervasive Computing), σχεδιασμός/υλοποίηση και αξιολόγηση συστημάτων/αρχιτεκτονικών/μοντέλων υπηρεσιών με επίγνωση του περιβάλλοντος (Context Awareness), ευφυή συστήματα, τα αυτοβελτιούμενα και αυτοπροσαρμοζόμενα δίκτυα και συστήματα, εξόρυξη/διαχείριση δεδομένων και σημασιολογία/εξαγωγή γνώσης, ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών και εξατομικευμένων συστημάτων, συστήματα κοινωνικής δικτύωσης, βέλτιστη διαχείριση πόρων υπολογιστικού νέφους, δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών, ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και προστασία προσωπικού απορρήτου, υπηρεσίες ιστού (Web Services), σημασιολογικός ιστός (Semantic Web) και οντολογίες, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιημένες διαπραγματεύσεις σε περιβάλλον ηλεκτρονικής αγοράς, σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών, κ.λπ.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα