Πέτρος Ποτίκας

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Λογικός Προγραμματισμός, Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού, Επαγωγικές Βάσεις Δεδομένων, Υπολογιστική Λογική, Τροπική Λογική, Θεωρία Αυτομάτων, Θεωρία Υπολογισμού, Κρυπτογραφία.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα