Νικόλαος Κιμουλάκης

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   kimnikos@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723562
  •   Γραφείο 2.2.34, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Νικόλαος Μ. Κιμουλάκης, είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. καθώς και Πτυχιούχος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

Προ της εντάξεως του ως Ε.ΔΙ.Π. στη Σ.Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π., υπηρέτησε ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατά την διάρκεια της θητείας του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διετέλεσε Διευθυντής Επιστημονικής & Διοικητικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» του Υ.Π.Ε.Θ., καθώς και Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Γαλατσίου.

Μαθήματα