Ηλεκτρολογικό Σχέδιο


Κωδικός 3.7.3035.7
Εξάμηνο 7o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Ιωάννης Γκόνος, Ευάγγελος Μαρινάκης, Περικλής Μπούρκας, Νικολέτα Ηλία (Ε.ΔΙ.Π.), Νικόλαος Κιμουλάκης (Ε.ΔΙ.Π.), Βασιλική Κονταργύρη (Ε.ΔΙ.Π.), Γρηγόριος Κυριακόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.), Αικατερίνη Πολυκράτη (Ε.ΔΙ.Π.), ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σύνδεσμοι Helios
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Webex
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται με φυσική παρουσία (Αμφ. 1 & 5) και ταυτόχρονη μετάδοση (το τμήμα 1 μέσω Webex). Το μάθημα έχει εργαστήριο (2 μονάδες). Υπάρχουν ασκήσεις (Θέμα) προς παράδοση (1 μονάδα).

Περιγραφή

Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Εισαγωγή στο μηχανολογικό σχέδιο. Κανονισμοί. Σχεδίαση μηχανολογικών εξαρτημάτων. Μέθοδοι, όψεις, τομές, διαστάσεις, κοχλίες, περικόχλια, σπειράματα, εφαρμογές. Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Είδη ηλεκτρολογικού σχεδίου εγκαταστάσεων. Κανονισμοί (HD 384). Στοιχεία ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Κυκλώματα διανομής (αγωγοί, καλώδια, πίνακες). Διατάξεις διακοπής (διακόπτες φωτιστικών σωμάτων, Αποζεύκτες, διακόπτες φορτίου, διακόπτες ισχύος, χρονοδιακόπτες). Διατάξεις κατανάλωσης (φωτιστικά, ηλεκτρικές συσκευές). Διατάξεις προστασίας (ασφάλειες, μικροαυτόματοι, διακόπτες διαφυγής έντασης, διακόπτες διαφυγής τάσης). Σύμβολα και επεξήγηση λειτουργίας των ανωτέρω. Βασικές συνδεσμολογίες στοιχείων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Σχεδίαση πινάκων χαμηλής τάσης, εγκαταστάσεων κατοικίας, εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων, γείωσης. Σχεδίαση κυκλωμάτων με ηλεκτρονόμους και κυκλωμάτων κίνησης.