Νικόλαος Λεονάρδος

Επίκουρος Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


- Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Rutgers University, ΗΠΑ, 2012.
- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού (ΜΠΛΑ), Ελλάδα, 2005.
- Δίπλωμα, Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 2001.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Κάτω φράγματα για συνδυαστικά μοντέλα υπολογισμού (communication complexity, decision tree complexity), διακριτά μαθηματικά, αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα, κρυπτογραφία, αλυσίδες καταγραφής (blockchain) και ασφάλεια κρυπτονομισμάτων.

Μαθήματα