Εμμανουήλ Χουρδάκης

Επίκουρος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Εμμανουήλ Χουρδάκης έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το
2001. Έλαβε μεταπτυχιακό (2004) και διδακτορικό (2007) τίτλο στη Φυσική από το
πανεπιστήμιο του Maryland (ΗΠΑ) σε συνεργασία με το National Institute of Standards
and Technology (NIST) (ΗΠΑ). Στη συνέχεια εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», προτού ενταχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Επίκουρος Καθηγητής. Τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον
χαρακτηρισμό μικροηλεκτρονικών διατάξεων, αισθητήρων και διατάξεων παραγωγής
και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στις ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες νανο-
δομημένων υλικών. Έχει μεγάλη εμπειρία σε μεθόδους εναπόθεσης λεπτών υμενίων
(θερμική εξάχνωση, sputtering), στην ηλεκτροχημική παραγωγή νανοδομημένων υλικών
(πορώδες Si, πορώδη αλουμίνα), σε κατασκευαστικές τεχνικές της τεχνολογίας Si
(φωτολιθογραφία, λιθογραφία δέσμης ηλεκτρονίων, χημική και με πλάσμα εγχάραξη
υλικών) και σε τεχνικές χαρακτηρισμού (ηλεκτρικές, οπτικές, μικροσκοπίας).

Μαθήματα