Φραγκίσκος Τοπαλής

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Φραγκίσκος Β. Τοπαλής είναι καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας. Διδάσκει τα μαθήματα “Τεχνολογία φωτισμού”, “Μετρήσεις και εφαρμογές υψηλών τάσεων” και “Παραγωγή υψηλών τάσεων” καθώς και τα μεταπτυχιακά μαθήματα “Συστήματα Ποιότητας – Πιστοποίηση – Διαπίστευση”, “Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια” και “Εγκαταστάσεις και δίκτυα”. Διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος 31 ερευνητικών έργων με αντικείμενο το φωτισμό, την ορθολογική χρήση ενέργειας, την ποιότητα ισχύος και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 8 διδακτικών βιβλίων, 54 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 δημοσιεύσεων σε τεχνικά περιοδικά, 105 ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και 7 ανακοινώσεων σε διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Βαλκανική Επιτροπή Φωτισμού και στον οργανισμό LUX EUROPA. Έχει διατελέσει μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής πληθώρας διεθνών συνεδρίων και έχει διοργανώσει 2 διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Design of lighting installations, Lighting control systems, Energy saving in lighting installations, Utilization of daylight for energy saving, Human vision in low lighting levels

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων