Σταύρος Παπαθανασίου

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


  • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1997
  • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα, 1991

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας • Διεσπαρμένη Παραγωγή • Power Systems Engineering • Transmission & Distribution • Power Quality • Power Electronics • Electric Machinery

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα