Μοντέλα αποφάσεων και Διοίκησης για το Κλίμα


Κωδικός 3.7.3407.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 1
Διδάσκοντες Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας, Ευάγγελος Μαρινάκης, Ιωάννα Μακαρούνη (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά επιστημονικά υποδείγματα για την υποστήριξη της κλιματικής πολιτικής σε επίπεδο μετριασμού, δηλαδή σε μοντέλα ολοκληρωμένης αποτίμησης, με τη χρήση διαφορετικών τύπων μοντέλων οικονομικής ισορροπίας, βελτιστοποίησης, και προσομοίωσης για την ενέργεια, την οικονομία και το κλίμα. Η διδακτική προσέγγιση δίνει έμφαση σε ολόκληρο το φάσμα των σχετιζόμενων εργαλείων απόφασης, αφενός αναλύοντας τον ρόλο και την αξία των ενδιαφερόμενων μερών για την απανθρακοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας και την υποστήριξη της επιστημονικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικής, αφετέρου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μεθοδολογιών επιχειρησιακής έρευνας. Παράλληλα, το μάθημα πραγματεύεται και τη σημασία των κοινωνικοτεχνικών αναλύσεων και των συστημάτων καινοτομίας χαμηλού άνθρακα, ενώ αναφέρεται και σε έννοιες σχετικές με την κλιματική διακυβέρνηση και διοίκηση σε εθνικό, διεθνές και επιχειρησιακό επίπεδο.