Ευάγγελος Μαρινάκης

Επίκουρος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


O Βαγγέλης Μαρινάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΕΜΠ), με διδακτορική διατριβή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό (ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Τεχνητή Νοημοσύνη, ανάλυση μεγάλων δεδομένων), για «ευφυή» διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο κτιρίων (smart homes / buildings), πόλεων (smart cities) και περιοχών (smart districts), καθώς και προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά (Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, IEE, κλπ.) και εθνικά ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει επίσης περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και κεφάλαια βιβλίων, καθώς και πλήθος δημοσιεύσεων / παρουσιάσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Διαχείριση Ενέργειας, Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα