ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝA ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εργασίας είναι η δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μορφή διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data).

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Python/Java, Sparql, RDF

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η δημοσίευση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο με την μορφή ανοιχτών δεδομένων είναι μια πρακτική στην οποίο στρέφονται όλο και περισσότερες κυβερνήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Ελληνικό κοινοβούλιο (https://www.hellenicparliament.gr/) διαθέτει διαδικτυακά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας σε διάφορες μορφές εγγράφων (πχ pdf, .doc) γεγονός που περιορίζει την χρησιμότητα τους και δυσχεραίνει την αυτόματη επεξεργασία τους.

Για την μοντελοποίηση των πρακτικών προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο LegalDocML (επίσης γνωστό με το όνομα Akoma Ntoso). Το LegalDocML (πρότυπο OASIS) είναι σχήμα XML για τη μοντελοποίηση κοινοβουλευτικών, νομοθετικών και δικαστικών εγγράφων. Το σχήμα, που έχει υιοθετηθεί και από την ΕΕ, καθιστά τις δομικές και σημασιολογικές συνιστώσες των νόμιμων εγγράφων πλήρως προσβάσιμες σε μηχαναγνώσιμες διαδικασίες,

Τα στάδια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας προβλέπονται ως εξής:
• Καθορισμός Εννοιολογικών Σχημάτων, URIs
• Μετατροπή των δεδομένων σε RDF
• Δημοσίευση και διασύνδεση

Για την υλοποίηση της Δ.Ε., οι υποψήφιοι θα έχουν στην διάθεση τους τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

  1. The debates of the European Parliament as Linked Open Data [http://www.semantic-web-journal.net/system/files/swj1106.pdf]
  2. LegalDocML -σχήμα XML για τη μοντελοποίηση κοινοβουλευτικών, νομοθετικών και δικαστικών εγγράφων [https://www.oasisopen.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=legaldocml]
  3. LegalDocML Pocket Guide [https://www.oasisopen.org/committees/download.php/62993/The%20Pocket%20Guide%20to%20Akoma%20Ntoso%20-%202nd%20Edition.docx]
  4. Βιβλιοθήκες Akoma Ntoso (Node - akomando / Python - cobalt / Java - Akoma Ntoso Lib)

Επικοινωνία: Μάριος Κόνιαρης (mkoniari@central.ntua.gr), Μέλος Ε.ΔΙ.Π

Τσανάκας Παναγιώτης (panag@cs.ntua.gr)