Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης Ροών Μαθημάτων του ΠΠΣ


Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ώρα 10:45 έως 12:45, θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για την παρουσίαση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και των ροών μαθημάτων που απευθύνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου.

Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Το team code για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι : f7do4i7

Δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα για το 6ο εξάμηνο μεταξύ 10:45 - 12:30.