1917

Ίδρυση της Σχολής

Η Ανώτατη Σχολή Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ήταν μία από τις 5 Σχολές του Ε.Μ.Π. που δημιουργήθηκαν με το μεταρρυθμιστικό νόμο του 1917. Ήδη από το 1911 είχε δημιουργηθεί το "Ηλεκτρικόν Εργαστήριον", με σκοπό τον έλεγχο των γνωμόνων ηλεκτρικού και φωταερίου.

Στη συνέχεια, το Εργαστήριο εμπλουτίστηκε με όργανα και μηχανήματα και απέκτησε ειδικότερο ηλεκτρολογικό χαρακτήρα, απετέλεσε δε το βασικό εργαστήριο από το οποίο πήγασαν όλα τα μετέπειτα ηλεκτρολογικά εργαστήρια: Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ασυρμάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

1975

Διαχωρισμός & Εξειδίκευση

Κατά τη δεκαετία του 1960 άρχισε ήδη να διαφαίνεται η ανάγκη διαχωρισμού των δύο γνωστικών περιοχών. Η διαρκής τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε, το 1975, στο διαχωρισμό της ενιαίας Σχολής σε δύο Σχολές, τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Για να ανταποκριθεί η τότε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στις τεχνολογικές εξελίξεις, δημιουργήθηκαν δύο κύκλοι σπουδών: του Ηλεκτρονικού και του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

1982

Αναβάθμιση του Τμήματος σε Σχολή

Με την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου του 1982 για τα ΑΕΙ, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τους εξής τρεις Τομείς: Ηλεκτροεπιστήμης, Ηλεκτρικής Ισχύος και Πληροφορικής.

Αργότερα, το 1991, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Με τη νομοθετική αυτή πράξη αναγνωρίστηκε και τυπικά η κατεύθυνση Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής, την οποία το Τμήμα κάλυπτε ήδη αρκετά χρόνια.

Ακολούθησε η αναβάθμιση όλων των Τμημάτων του Ε.Μ.Π. σε Σχολές και ως εκ τούτου προέκυψε και η σημερινή ονομασία Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Σ.Η.Μ.Μ.Υ.).

Σήμερα

Αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις

Η Σ.Η.Μ.Μ.Υ. κατέχει εξέχουσα θέση στον Ελληνικό και διεθνή χώρο χάρη στο διδακτικό και ερευνητικό έργο της και στην υψηλή στάθμη των φοιτητών και αποφοίτων της. Από το 1993, οπότε και άλλαξε ριζικά το πρόγραμμα σπουδών, η Σχολή προσφέρει τέσσερις κατευθύνσεις εμβάθυνσης στο δίπλωμα: Ενέργειας, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων και Πληροφορικής. Η Σ.Η.Μ.Μ.Υ. διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι φοιτητές της αποκτούν τη γνώση και την ικανότητα μάθησης που τους επιτρέπουν στη συνέχεια να συμβάλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και στην έρευνα.

Παράλληλα, η Σχολή προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με σκοπό την ανάδειξη ερευνητών και επιστημόνων με εφόδια που τους επιτρέπουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση ζωτικών ζητημάτων της χώρας μας αλλά και να συμβάλουν στην έρευνα και στην επιστήμη σε διεθνές επίπεδο. Η Σ.Η.Μ.Μ.Υ. διαθέτει από το 1999 - πρώτη σχολή στο ίδρυμα - θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω του οποίου χορηγεί τον τίτλο του Διδάκτορα ή Διδάκτορα Μηχανικού του Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα αυτό διακατέχεται από τη φιλοσοφία ότι η βαθιά γνώση της τεχνολογίας αποτελεί όχημα για την πρόοδο και την ανάπτυξη και στην κατεύθυνση αυτή προβλέπει το συνδυασμό της απόκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης θεωρητικού υποβάθρου με τη συμμετοχή στην εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, η Σχολή συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό διατμηματικών, διασχολικών και διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Εξ αυτών, στα προγράμματα «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» και «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα», η ΣΗΜΜΥ έχει το ρόλο της συντονίζουσας Σχολής.

Το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) συνδυάζει με γόνιμο τρόπο ένα πλήθος περιοχών της επιστήμης και της τεχνολογίας όπως η πληροφορική, οι τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, ο αυτόματος έλεγχος και η ενέργεια. Η καθολική διείσδυση της τεχνολογίας στη καθημερινή ζωή έχει δώσει νέες διαστάσεις στο ρόλο του Η.Μ.Μ.Υ. δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και ενισχύοντας την κοινωνική ευθύνη του.

Η Σ.Η.Μ.Μ.Υ. έχει ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο χώρο τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας, εξασφαλίζοντας υψηλές χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο ανταγωνιστικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ερευνητικά προγράμματα της Σχολής αποτελούν σημαντική και ιδιαίτερα επιτυχημένη πτυχή των δραστηριοτήτων της. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις και σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά φορέων διεθνούς φήμης , η Σχολή έχει το σύνθετο ρόλο του συντονίζοντα φορέα.

Με βάση το διεθνές σύστημα κατάταξης QS World University Rankings, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών η Σ.Η.Μ.Μ.Υ. κατατάσσεται εντός των 100-150 καλύτερων Σχολών παγκοσμίως τόσο για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Engineering Electrical and Electronic), όσο και για την Επιστήμη του Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Science and Information Technology), βαθμολογούμενη σε επίπεδα αντίστοιχα με Σχολές από μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως τα Yale University, University of Washington, Johns Hopkins University, Michigan State University κ.τ.λ.

Η επιστήμη του Η.Μ.Μ.Υ. στηρίζεται στην εφαρμοσμένη πλευρά των φυσικών και μαθηματικών επιστημών. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως: των πληροφοριακών συστημάτων, της μικροηλεκτρονικής, των επικοινωνιών, της παραγωγής και διανομής ενέργειας, της βιοιατρικής, του αυτοματισμού και ελέγχου, των συστημάτων αποφάσεων κ.λπ.. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι o Η.Μ.Μ.Υ. δραστηριοποιείται στην εφαρμοσμένη πλευρά της επιστήμης, αντιμετωπίζει την πρόκληση της διαρκούς αξιοποίησης και προώθησης πολλών καινοτόμων επιστημονικών επιτευγμάτων. Οι απόφοιτοι είτε απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε εργάζονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφόρων κλάδων. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής τόσο από ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς, όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές σπουδές, με αποτέλεσμα τα ποσοστά ανεργίας για τους αποφοίτους της Σχολής να είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Επιπλέον, οι επαναστατικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, της μικροηλεκτρονικής και της ιατρικής πληροφορικής καθώς και στην αναδιοργάνωση της αγοράς και των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγουν συνεχώς νέες προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους της Σχολής.

Σήμερα, ο Η.Μ.Μ.Υ. βρίσκεται στο σταυροδρόμι νέων προκλήσεων. Από τη μια, καλείται να αξιοποιήσει νέες δυνατότητες, υλικά, τεχνολογίες και συσκευές και κυρίως να σχεδιάσει και να διαχειριστεί συστήματα που κινούνται σε κλίμακα από το πολύ μικρό (νανο-συσκευές) μέχρι το πολύ μεγάλο (πλέγματα ισχύος, Διαδίκτυο). Από την άλλη, αντιμετωπίζει την πρόκληση του να ηγηθεί σε ότι αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της κοινωνίας, η οποία έχει πλέον περάσει στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, των ευφυών συστημάτων και των δικτύων αισθητήρων. Τομείς όπως η διαχείριση της ενέργειας και των υδάτινων πόρων, η προστασία και η συντήρηση του περιβάλλοντος, η υποστήριξη της υγείας, η επικοινωνία και η δικτύωση σε όλες τις κλίμακες και η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, αναμένεται να απαιτήσουν ισχυρή συμβολή του κλάδου των Η.Μ.Μ.Υ. τα επόμενα χρόνια. Ο απόφοιτος της Σ.Η.Μ.Μ.Υ. διαθέτει όλα τα εφόδια και τις γνώσεις ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σ’ αυτές τις προκλήσεις επιτυγχάνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα.