Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων


Code 3.5.3310.8
Semester 8th
Flow H - Electronics, Circuits, Materials
Category Obligatory (half flow)
Credits 5
Class Hours - Lab Hours 1 - 3
Lecturers Elias Koukoutsis (Faculty), Konstantinos Papaodyssefs (Faculty), Ioannis Panagodimos (T & R Associates)

Description