Γρηγόρης Μέντζας

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Γρηγόρης Μέντζας είναι Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (2010-2019, 2021-2023) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (2006-2009). Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος της ερευνητικής μονάδας Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων (http://imu.ntua.gr/), η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων και εργαλείων πληροφορικής στην περιοχή των Συστημάτων Διοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (Management Information Systems), αλληλεπίδρασης ανθρώπου-τεχνητής νοημοσύνης (Human-AI collaboration), διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management) και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με χρήση δεδομένων (Data-driven decision-making). Έχει επιβλέψει την εκπόνηση περισσοτέρων των 150 διπλωματικών εργασιών και 20 διδακτορικών εργασιών, ενώ έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει 4 βιβλία, περισσότερες από 350 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια και έχει 5 Best Paper Awards για τις δημοσιεύσεις του σε διεθνή συνέδρια. Οι αναφορές άλλων ερευνητών στο δημοσιευμένο έργου του ανέρχονται σε περισσότερες από 8.500 ανεξάρτητες αναφορές (5/2023). Eίναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής (member of Editorial Board) σε έξι διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Προγράμματος (Program Committee Member) και session organizer σε workshops, sessions και panels σε περισσότερα από πενήντα (50) επιστημονικά συνέδρια ενώ έχει δώσει 12 ομιλίες μετά από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια. Επίσης έχει διατελέσει αξιολογητής (grant evaluator) σεερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόγραμμα Information Society Technologies καιHorizon), του Centre for Advanced Studies του Joint Research Centre (JRC), του Swiss National Science Foundation (SNSF), του Dutch Research Council (NWO), του Austrian Science Fund (FWF) και του Cyprus Research Promotion Foundation (RPF).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Αναλυτική Δεδομένω, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Διαχείριση Γνώσης, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ευφυή Συστήματα, Κοινωνική Υπολογιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα