Ηλεκτρικές Μετρήσεις


Κωδικός 3.7.3387.3
Εξάμηνο 3o
Κατηγορία Υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 2
Διδάσκοντες Νικόλαος Θεοδώρου, Παναγιώτης Τσαραμπάρης, Αικατερίνη Πολυκράτη (Ε.ΔΙ.Π.)
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Webex

Περιγραφή

Θεωρία σφαλμάτων (συστηματικά και τυχαία σφάλματα, βάρος και συνθήκες των μετρήσεων), οργανολογία, μεθοδολογία κλασσικών ηλεκτρικών μετρήσεων, παλμογράφοι, όργανα μηδενισμού (γέφυρες) και συσκευές αντιστάθμισης. Μετρήσεις ενέργειας και ισχύος μοναφασικών και πολυφασικών συστημάτων.