100 χρόνια ΣΗΜΜΥ

Ομιλία του Διευθυντή του ΕΠΙΣΕΥ, Ομότιμου Καθηγητήτης Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Βασιλείου, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της Σχολής.


Καλησπέρα σας,

Με τη σειρά μου να εκφράσω τηνιδιαίτερη τιμή και την μεγάλη μου χαρά που απευθύνομαι σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Σχολής του ΕΜΠ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην παρουσίαση, αν και έχω πολλά, γιατί και εγώ ανυπομονώ να ακούσω την αφήγηση που θα ακολουθήσει αργότερα από τον καθηγητή, κ. Παπαδόπουλο για την ιστορία της Σχολής, αλλά και τις διαδρομές των εξεχόντων αποφοίτων οι οποίοι είναι μαζί μας σήμερα.

Το Πολυτεχνείο γιορτάζει τα 180 χρόνια, η Σχολή γιορτάζει τα 100 χρόνια εκπαίδευσης και έρευνας. Το ΕΠΙΣΕΥ γιορτάζει τα 25 χρόνια. Για 100 χρόνια η Σχολή ήταν πρωτοπόρος στην έρευνα στις νέες τεχνολογίες, αλλά τα τελευταία 25 χρόνια είχε ένα επιπλέον εργαλείο, πέραν του ερευνητικού λογαριασμού έρευνας που έχουν όλα τα ΑΕΙ, το οποίο δρα αθροιστικά και συμπληρωματικά.

Πολλοί σήμερα μιλούν για την ενοποίηση του χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, εντός των ΑΕΙ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι οραματίστηκαν το ΕΠΙΣΕΥ, το είχαν ξεκινήσει αυτό 25 χρόνια πριν.

Είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται μεν από το Υπουργείο Παιδείας και είναι συνδεδεμένο με τη ΣΗΜΜΥ-ΕΜΠ, αλλά αυτόνομα λειτουργεί με Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εκλογών, και με κανόνες λειτουργίας και πρακτικές που περισσότερο θυμίζουν τον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον διαχρονικά αυτό γινόταν.

Αποτελεί, την καρδία είπε ο Κοσμήτορας, εγώ θα έλεγα τον ερευνητικό βραχίονα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και καλύπτει την ποικιλόμορφη έρευνα η οποία υλοποιείται σε όλους τους 7 διαφορετικούς τομείς που ανήκουν στις τέσσερις κατευθύνσεις που ανέφερε ο κ. Κοσμήτορας.

Υπάρχουν και άλλα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Ινστιτούτα, το ΕΠΙΣΕΥ, αυτή τη στιγμή είναι με μεγάλη διαφορά, το μεγαλύτερο και ίσως και παλαιότερο.

Πρωτίστως, τα ερευνητικά έργα του ΕΠΙΣΕΥ είναι Ευρωπαϊκά, βεβαία έχει και πολλά εθνικά έργα, αλλά και έργα παροχής επιστημονικών υπηρεσιών.

Από τον Ιδρυτική του Χάρτα το ΕΠΙΣΕΥ κάνει διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, αναπτυξιακές δραστηριότητες και παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Θέλω να τονίσω ότι το ΕΠΙΣΕΥ λειτουργεί όλα τα χρόνια χωρίς κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδά του είναι από τη χρηματοδότηση των έργων, αλλά και τις έμμεσες δαπάνες (overhead) των έργων που υλοποιούνται.

Όλα τα έργα του ΕΠΙΣΕΥ προέρχονται από διαγωνιστικές, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες, με άλλα λόγια το ΕΠΙΣΕΥ κερδίζει τα χρήματα του.

Το Ινστιτούτο σε Αριθμούς

Τα εργαστήρια της Σχολής είναι και εργαστήρια του ΕΠΙΣΕΥ. Καλύπτουμε, όπως είπαμε, και τις τέσσερις κατευθύνσεις που αυτή τη στιγμή γίνονται σε 7 διαφορετικούς τομείς της Σχολής. Υπάρχει ένας μέσος όρος απασχόλησης, προσωπικού 500 άτομα και πάνω, κάθε χρόνο. Αυτά είναι στοιχεία της τελευταίας 12ετίας, δηλαδή διαχρονικά είχαμε περίπου 500 άτομα και περισσότερα, οι οποίοι απασχολούνται στο ΕΠΙΣΕΥ σε έργα, που ξεπερνούν στον αριθμό τα 500 Ευρωπαϊκά και εθνικά και ένα συνολικό προϋπολογισμό για την 12ετία πάνω από 180 εκατομμύρια. Πιο συγκεκριμένα, η έμφαση είναι σε 80% σε Ευρωπαϊκά έργα ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Παλιά υπήρχε το framework 7, το framework6 και το framework 5, διαχρονικά όλη τη δεκαετία. Σήμερα υλοποιούμε έργα που είναι στο Horizon 2020.

Ερευνητικό Προσωπικό

Οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται από καθηγητές της ΣΗΜΜΥ, που αποτελούν τους ερευνητές για το ΕΠΙΣΕΥ. Υπάρχει μία σειρά ατόμων, εξαιρετικά ικανών, νέων επιστημόνων, οι οποίοι είναι μόνιμοι ερευνητές στο ΕΠΙΣΕΥ και βέβαια συμμετέχουν στην ομάδα μεταπτυχιακοί φοιτητές και πολλοί εξωτερικοί συνεργάτες, νέοι ερευνητές, νέοι επιστήμονες. Προφανώς, η βάση όλων των επιτυχιών έγκειται στο ότι υπάρχει υψηλή ποιότητα και αριστεία των ερευνητικών ομάδων των έργων.

Δομή – Λειτουργία

Όλα τα έργα εκτελούνται στα εργαστήρια (περισσότερα των 25), τα οποία είναι κατανεμημένα εντός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα εργαστήρια αποτελούν ουσιαστικά τα κύτταρα του ΕΠΙΣΕΥ τα οποία προσφέρουν πολύ υψηλές τεχνικές δυνατότητες και άρτιο εξοπλισμό, και έχουν και τα ίδια μικρές διοικητικές υποδομές. Τονίζω ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το ΕΠΙΣΕΥ χωρίς το ικανότατο, έμπειρο, ολιγομελές, χωρίς πολλή γραφειοκρατία μόνιμο διοικητικό, οικονομικό προσωπικό.

Περιβάλλον – Εξέλιξη

Διαχρονικά, το ΕΠΙΣΕΥ όλη αυτή τη 12ετία, εκτελεί έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιο σταθερό ρυθμό. Τα τελευταία είναι τα έργα που γίνονται στον Ορίζοντα 2020. Θέλω να τονίσω ότι στα 89 έργα, τα οποία έχουμε ξεκινήσει στον Ορίζοντα 2020-ένα μεγάλο νούμερο για ένα Ελληνικό ίδρυμα- στα 20 από αυτά, δηλαδή πάνω των 20%, το ΕΠΙΣΕΥ είναι τεχνικός συντονιστής, που σημαίνει ότι μα εμπιστεύονται. Τα έργα αυτά γίνονται σε κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, από όλη την Ευρώπη. Τα έργα κερδίζονται ανταγωνιστικά και το να είμαστε μπροστά σε αυτά τα έργα σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στο brandnameτου ΕΠΙΣΕΥ (ICCS στα αγγλικά).

Το ΕΠΙΣΕΥ παράγει αυτή την καινοτόμα, ποιοτική έρευνα και προσφέρει, όπως και άλλοι ερευνητικοί φορείς, ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Διαχρονικά, όλες οι ποιοτικές και ποσοτικές αξιολογήσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσουν το ΕΠΙΣΕΥ μεταξύ των τριών ή πέντε, ανάλογα με την αξιολόγηση, πιο δραστήριων ερευνητικών φορέων στην Ελλάδα (αυτό περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα, όλα τα πανεπιστήμια, όλα τα ΤΕΙ, όλες τις εταιρείες που διεξάγουν έρευνα κλπ), μαζί με το Πολυτεχνείο, το ΕΠΙΣΕΥ είναι στην πρώτη θέση στις κατατάξεις.

Πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα 3-5 ιδρύματα που είναι πολύ δραστήρια και μέσα στην Ευρώπη κατατάσσονται στα πρώτα 20 με 50.

Συνεισφορά

Το ΕΠΙΣΕΥ επιτελεί και εκπαιδευτικό ρόλο για τους νέους ερευνητές. Ουσιαστικά τους προετοιμάζει για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της βιομηχανίας και ταυτόχρονά να έχουν και κάποια οικονομική αμοιβή και με πολλές υποτροφίες τις οποίες δίνουμε.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο ΕΠΙΣΕΥ για συνεργασίες με τη βιομηχανία και δημόσιους φορείς και έχουμε κάνει πολλές κοινές δράσεις και επιστημονικά τεχνικά έργα. Και εσωτερικά, για το Πολυτεχνείο έχουμε μια υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δραστηριοτήτων του ΕΜΠ και της Σχολής. Βοηθάμε τους νέους επιστήμονες να πηγαίνουν σε συνέδρια, κάνουμε ερευνητικές εκδηλώσεις, ταξίδια, υποτροφίες- έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο λειτουργεί καλά. Προφανώς, επειδή είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όλα τα έσοδα του ΕΠΙΣΕΥ, ξαναέρχονται πίσω στις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

Ναι, υπάρχουν πάντα δυσκολίες! Θέλω να επισημάνω ότι παρ΄όλη τη κρίση και τις δύσκολες συνθήκες το ΕΠΙΣΕΥ συνέχισε μια πολύ καλή αναπτυξιακή πορεία, πήρε περισσότερα έργα, έκανε περισσότερα έσοδα, αλλά η λειτουργία του έχει αρχίσει να γίνεται δυσκολότερη γιατί υπάρχει μία τάση, τελευταία ειδικά, για μία πορεία δημοσίου λογιστικού, το οποίο θα δράσει γενικότερα, όχι μόνο για το ΕΠΙΣΕΥ, μάλλον αρνητικά για την έρευνα.Πιστεύω ότι με το brand name που έχουμε και με την καταπληκτική απόδοση των συμμετεχόντων ερευνητών στα έργα, θα συνεχίσουμε και συνεχίζουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, απλά με περισσότερες δυσκολίες.

Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το ΕΠΙΣΕΥ και είναι πάρα πολλοί. Θέλω να αναφέρω τρεις οι οποίοι είχαν θεσμικές θέσεις. Καταρχάς, υπήρχε το όραμα πίσω από το ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο ξεκίνησε από τον Εμμανουήλ Πρωτονοτάριο - και άλλους ίσως - αλλά ο Μανώλης Πρωτονοτάριος ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε στη δημιουργία του ΕΠΙΣΕΥ. Ο πρώτος διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, ο οποίος έθεσε τα στερεά θεμέλια και έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημαγια το ΕΠΙΣΕΥ, ήταν ο συνάδελφος Νίκος Ουζούνογλου τη δεκαετία του ‘90. Τη δεκαετία του ‘20 είχαμε διευθυντή τον Σπύρο Τζαφέστα ο οποίος συνέχισε την αναπτυξιακή πορεία και δημιούργησε τις βάσεις για να φτιαχτεί αυτό το brand name του ΕΠΙΣΕΥ.Bίντεο ομιλίας
Aρχείο PDF
Παρουσίαση