Χορήγηση του Θωμαΐδειου Bραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 08/11/2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Συνεδρίαση 26.10.2021) αποφάσισε την τροποποίηση της από 29.07.2021 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου επί του θέματος 6.5 σχετικά με τη χορήγηση του Θωμαΐδειου Bραβείου για τις δημοσιεύσεις έτους 2019. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τις 10.11.2021.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.