Ηρακλής Αβραμόπουλος
Καθηγητής
Μιλτιάδης Αναγνώστου
Καθηγητής
Αντώνιος Αντωνόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτριος Ασκούνης
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Βαλαγιαννόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Καθηγητής
Θεοδώρα Βαρβαρίγου
Καθηγήτρια
Ιάκωβος Βενιέρης
Καθηγητής
Αθανάσιος Βουλόδημος
Επίκουρος Καθηγητής
Παύλος Γεωργιλάκης
Καθηγητής
Γεώργιος Γκούμας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Γκόνος
Καθηγητής
Ηλίας Γλύτσης
Καθηγητής
Άρης-Ευάγγελος Δημέας
Επίκουρος Καθηγητής
Χρυσόστομος (Χάρης) Δούκας
Καθηγητής
Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη
Καθηγήτρια
Χρήστος Καψάλης
Καθηγητής
Αντώνιος Κλαδάς
Καθηγητής
Νεκτάριος Κοζύρης
Καθηγητής
Ιωάννης Κορδώνης
Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Κορρές
Καθηγητής
Νικόλαος Λεονάρδος
Επίκουρος Καθηγητής
Γρηγόρης Μέντζας
Καθηγητής
Νικόλαος Μήτρου
Καθηγητής
Πέτρος Μαραγκός
Καθηγητής
Ευάγγελος Μαρινάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Ματσόπουλος
Καθηγητής
Κωνσταντίνα Νικήτα
Καθηγήτρια
Βασίλειος Νικολαΐδης
Επίκουρος Καθηγητής
Σωτήριος Ξύδης
Επίκουρος Καθηγητής
Αριστείδης Παγουρτζής
Καθηγητής
Γεώργιος Παναγόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος
Καθηγητής
Συμεών Παπαβασιλείου
Καθηγητής
Αντώνιος Παπαβασιλείου
Επίκουρος Καθηγητής
Σταύρος Παπαθανασίου
Καθηγητής
Ιωάννης Παπανάνος
Καθηγητής
Νικόλαος Παπασπύρου
Καθηγητής
Διονύσιος Πνευματικάτος
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Πολιτόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αλέξανδρος Ποταμιάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθανάσιος Ροντογιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννα Ρουσσάκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κωστής Σαγώνας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Σούντρης
Καθηγητής
Ελένη Στάη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιώργος Στάμου
Καθηγητής
Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης
Καθηγητής
Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Τζαφέστας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής
Χρήστος Τσιρώνης
Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτριος Τσουμάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Φικιώρης
Καθηγητής
Παναγιώτης Φράγκος
Καθηγητής
Δημήτριος Φωτάκης
Καθηγητής
Εμμανουήλ Χουρδάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Χρήστος Χριστοδούλου
Επίκουρος Καθηγητής
Ευάγγελος Χριστοφόρου
Καθηγητής
Ιωάννης Ψαρράς
Καθηγητής
Χαράλαμπος Ψυλλάκης
Λέκτορας