Εγγραφή σε εξάμηνο, δήλωση μαθημάτων

Πληροφορίες εγγραφών, δηλώσεων και υποχρεώσεις

Βεβαίωση φοίτησης, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικά διαφόρων χρήσεων. Μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές, οι διπλωματούχοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη γραμματεία

Βαθμολογίες μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

Εγγραφή σε εξάμηνο, δήλωση μαθημάτων

Πιστοποιητικά εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και εξέτασης υποψήφιου διδάκτορα

Διαχείριση δηλώσεων, αναθέσεων και βαθμολογιών μαθημάτων από διδάσκοντες της ΣΗΜΜΥ

Έκδοση φοιτητικού πάσου για προπυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης. Απαιτείται φωτογραφία τύπου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Υπηρεσία online υποστήριξης μαθημάτων για διδάσκοντες και φοιτητές: πληροφορίες, ύλη και βιβλιογραφία, ανακοινώσεις και γεγονότα, σημειώσεις, εργασίες, σχετικοί σύνδεσμοι, πολυμέσα

Σύστημα αυτόματης επιλογής και διανομής συγγραμμάτων

Υπηρεσία προσφοράς λογισμικού της Microsoft για μέλη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων

Υπηρεσίες παροχής υποδομών και λογισμικού, διατμηματικά εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών, τηλεκπαίδευση, λογαριασμοί χρηστών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @central.ntua.gr

Επιφάνειες εργασίας και τερματικά Linux, διαχείριση αρχείων, εφαρμογές γραφείου, λογισμικά μηχανικών, μαθηματικά πακέτα, περιβάλλοντα προγραμματισμού, συντάκτες κειμένου.

Εξατομικευμένη ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανακοινώσεις διαφόρων υπηρεσιών του ΕΜΠ

Συνδέσεις στο δίκτυο δεδομένων του ΕΜΠ (Ethernet, WiFi, VPN), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογαριασμοί χρηστών @mail.ntua.gr, προσωπικές ιστοσελίδες, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίθουσες πολυμέσων, υπηρεσίες εξυπηρετητών και άλλες υπηρεσίες

Διαδικτυακή πύλη λογαριασμών χρηστών ΕΜΠ (ΚΕΔ)

Διαδικτυακή πύλη λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΕΜΠ (ΚΕΔ)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση της Σχολής, θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα PRAXIS

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Central

Κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών της σχολής

Φοιτητικός Σύλλογος ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Institute of Electrical and Electronics Engineers NTUA Student Branch

Electrical Engineering Students' European Association Τοπική Επιτροπή Αθήνας

Διεθνής Οργάνωση για την Ανταλλαγή Φοιτητών Τεχνικών Κλάδων Αθήνας

Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών

Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ

Κατάλογος στοιχείων επικοινωνίας αποφοίτων ΣΗΜΜΥ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών